Gepubliceerde artikelen

Over afstemming in de psychotherapie - een narratief systeemtherapeutische benadering

Door Jan Olthof

Samenvatting

Over het belang van een goede afstemming tussen behandelaren en hulpvragers voor het verloop van een behandeling bestaat veel consensus. Hoe tot een goede afstemming te komen, is niet altijd eenvoudig en vraagt de nodige aandacht. In deze bijdrage richt ik de focus op een minstens zo belangrijk aspect: met wie stem je af om een zo vruchtbaar mogelijk behandelingsproces tot stand te brengen. In mijn betoog leg ik hierbij het accent op de therapeutische context en het therapeutisch behandelkader.

Tijdschrift voor Psychotherapie
ISSN 0165-1188
Tijdschr Psychother
DOI 10.1007/s12485-016-0155-7

Lees het hele artikel hier >>

 

Het boek met drie hoofdstukken: een narratieve traumabehandeling

Door Jan Olthof & Mariëlle Gelissen

Samenvatting

In deze bijdrage wordt de narratieve systeemgerichte traumabehandeling van een 21-jarige student geneeskunde beschreven. Verschillende aspecten van traumabehandeling komen aan bod, zoals het ontwikkelen van een gemeenschappelijke betekenisgeving, de ontwikkeling van een metafoor als narratief voor deze betekenisgeving, het externaliseren van het trauma en EMDR binnen dit narratief. Daarnaast is er aandacht voor meerstemmigheid: verschillende stemmen die binnenin hem en buiten hem klinken, stemmen die zijn loyaliteitsconflict verwoorden, worden gehoord.

Tijdschrift Systeemtherapie
Jaargang 29, nummer 1
Maart 2017

Lees het hele artikel hier >>

Het Nomadische Team: Op zoek naar een vruchtbaar therapeutisch narratief

Door Jan Olthof & Peter Rober

Inleiding

Leo, 9 jaar, wordt voor dagbehandeling verwezen door de psychiatrische kinderkliniek waar hij bijna 3 jaar opgenomen is geweest.  In deze kliniek is de diagnose pervasieve ontwikkelingsstoornis gesteld. Leo keert zich volstrekt af van contact met anderen. Hij is als een muur van steen.

In dit artikel gaan we dieper in op casus van Leo. We gebruiken de casus als een illustratie voor een narratieve werkwijze, die wij het nomadische  team noemen. 

Lees het hele artikel hier >>

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde (Zuid-Limburg) ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson