Podcasts

Bateson Cafe Podcasts

Dit is aflevering 2: Dwazen haasten zich naar binnen, daar waar engelen zich niet wagen. In deze aflevering gaat Jasmina Sermijn in gesprek met Jan Olthof. Hij is pedagoog en psychotherapeut en heeft een groot hart voor het systeemdenken. Zijn psychotherapiepraktijk heet 'Het verbindend patroon', een directe verwijzing naar het werk van Gregory Bateson, die hij als een van zijn leermeesters beschouwd. In deze aflevering vertelt hij hoe hij gekoppeld geraakte aan 'de ecology of ideas' van Bateson en licht hij toe hoe deze ideeën zijn werk als therapeut en docent beïnvloeden.

Jan Olthof te gast in de Podcast Lorentz Luister Thuis

Deze keer spreken we met Jan Olthof, psychotherapeut, systeemtherapeut, auteur en oprichter van de School voor Systemische Opleidingen. We spreken met Jan over complexiteit, over hoe we ons, als therapeuten, daartoe verhouden kunnen. Het gaat over over het ambacht en mysterie, over ontregeling en weer verder gaan. Veel luisterplezier.

Gepubliceerde artikelen

Over afstemming in de psychotherapie - een narratief systeemtherapeutische benadering

Door Jan Olthof

Samenvatting

Over het belang van een goede afstemming tussen behandelaren en hulpvragers voor het verloop van een behandeling bestaat veel consensus. Hoe tot een goede afstemming te komen, is niet altijd eenvoudig en vraagt de nodige aandacht. In deze bijdrage richt ik de focus op een minstens zo belangrijk aspect: met wie stem je af om een zo vruchtbaar mogelijk behandelingsproces tot stand te brengen. In mijn betoog leg ik hierbij het accent op de therapeutische context en het therapeutisch behandelkader.

Tijdschrift voor Psychotherapie
ISSN 0165-1188
Tijdschr Psychother
DOI 10.1007/s12485-016-0155-7

Lees het hele artikel hier >>

 

Het boek met drie hoofdstukken: een narratieve traumabehandeling

Door Jan Olthof & Mariëlle Gelissen

Samenvatting

In deze bijdrage wordt de narratieve systeemgerichte traumabehandeling van een 21-jarige student geneeskunde beschreven. Verschillende aspecten van traumabehandeling komen aan bod, zoals het ontwikkelen van een gemeenschappelijke betekenisgeving, de ontwikkeling van een metafoor als narratief voor deze betekenisgeving, het externaliseren van het trauma en EMDR binnen dit narratief. Daarnaast is er aandacht voor meerstemmigheid: verschillende stemmen die binnenin hem en buiten hem klinken, stemmen die zijn loyaliteitsconflict verwoorden, worden gehoord.

Tijdschrift Systeemtherapie
Jaargang 29, nummer 1
Maart 2017

Lees het hele artikel hier >>

Het Nomadische Team: Op zoek naar een vruchtbaar therapeutisch narratief

Door Jan Olthof & Peter Rober

Inleiding

Leo, 9 jaar, wordt voor dagbehandeling verwezen door de psychiatrische kinderkliniek waar hij bijna 3 jaar opgenomen is geweest.  In deze kliniek is de diagnose pervasieve ontwikkelingsstoornis gesteld. Leo keert zich volstrekt af van contact met anderen. Hij is als een muur van steen.

In dit artikel gaan we dieper in op casus van Leo. We gebruiken de casus als een illustratie voor een narratieve werkwijze, die wij het nomadische  team noemen. 

Lees het hele artikel hier >>

Narratieve therapie als een literaire praktijk

Door Jan Olthof

Inleiding

Narratieve psychotherapie is geen afzonderlijke psychotherapeutische stroming, maarveeleer een filosofie over de psychotherapeutische praktijk, een wetenschapsopvatting. Narratief stamt af van het Latijnse woord narrare, hetgeen ‘vertellen’ of ‘verhalen’ betekent. Narrare heeft echter meerdere betekenissen die minder bekend zijn, zoals: verhalen, in dezin van schade verhalen, vertellen wat voor schade er is berokkend en hier genoegdoening voor willen. We kennen ook op verhaal komen en daarmee bedoelen we dat het belangrijk is om woorden te vinden die nodig zijn om te beschrijven wat er met ons is gebeurd. Een meer perifere betekenis is een schip een andere ligplaats doen innemen. Psychotherapie is een praktijk waarbij mensen worden uitgenodigd hun verhaal te vertellen, woorden te vinden voor niet-vertelde verhalen, voor uitgesloten en gemarginaliseerde verhalen, om verhalen weer van ver terug te halen naar het hier en nu. Door te vertellen komen we op verhaal en krijgen we onze kracht weer terug. Dit proces vraagt tijd, zoals een schip een andere ligplaats doen innemen tijd vraagt.

Lees het hele artikel hier >>

Een tweegesprek over een vierkant

Door Jan Olthof en Robert van Hennik

Jan Olthof en Robert van Hennik (beiden systeemtherapeut en opleider) hebben hun gesprek over het gebruik van het 'behandelkader' (2012) en het ’systemisch kompas’ (2021) in systeemtherapie tot tekst bewerkt. Deze tekst gaat over het navigeren in complexiteit, over gecoördineerd improviseren, samen de weg vinden terwijl je deze met elkaar bewandelt. Graag delen wij deze tekst, zo aan het einde van 2022 met geïnteresseerden op LinkedIn. 

Klik hier voor een online artikel