Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker

Door Mariëlle Gelissen, Fred Vrooman i.s.m. het platform systeemtherapie “De Lage Landen”

De school voor systemische opleidingen organiseert jaarlijks de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (102 uren).

Voor data en kosten zie de Praktische Informatie onderaan deze pagina.

Docenten

Hoofddocente Mariëlle Gelissen

Mariëlle Gelissen is psychologe en erkend als relatie-en gezinstherapeute door de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en tevens als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk van Jan Olthof te Bunde (Zuid Limburg, Nederland). Zij is mede-oprichtster van de School voor systemische opleidingen en erkend opleider, supervisor en leertherapeute.

 

Hoofddocent Fred Vrooman i.s.m. Mariëlle Gelissen

Fred Vrooman werkte de afgelopen jaren in verschillende contexten/systemen. Op dit moment werkt hij als klinisch psycholoog, (systeem-)psychotherapeut, opleider, supervisor bij het Erasmus MC te Rotterdam, op de afdeling psychiatrie en met name op de polikliniek, de dagbehandeling depressie en de moeder-kind dagbehandeling. Eerder werkte hij als behandelaar en manager zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Lucertis/Parnassia. Ook werkte hij vele jaren als docent bij de Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek. Verder in de tijd terug was hij werkzaam op een afdeling kindergeneeskunde, een onderwijsbegeleidingsdienst en in het basis- en speciaal onderwijs.

Gastdocenten

In wisselende samenstelling wordt samengewerkt met gastdocenten onder andere vanuit het Platform Systeemtherapie De Lage Landen. Gastdocenten zijn Jikke Bos-Monsma, vrijgevestigd systeemtherapeut in Praktijk Roer te Rotterdam & Davied en Elke Mommers, vrijgevestigd systeemtherapeut in Praktijk Flink te Veldhoven.

Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker

Algemeen
De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijke betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij/zij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context, betrekt en activeert netwerken bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij co-creëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer-)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

Doelgroep
Basispsycholoog, toegepast psycholoog, orthopedagoog, POH-GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut.Deze opleiding is bedoeld voor bovengenoemde hulpverleners die zich willen specialiseren in het systeemtherapeutisch werken. Daarnaast kunnen ook andere hulpverleners deelnemen die in hun beroep te maken hebben met systemen, zoals F-ACT-, MST-, FFT-therapeuten, gezinsvoogden, ouderbegeleiders, buurtwerkers en mensen die werkzaam zijn in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg of residentieel.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dien je te beschikken over een afgeronde bacheloropleiding op Hbo-niveau in de zorg- of welzijnssector en je bent reeds twee jaar minimaal twee dagdelen per week werkzaam binnen de zorg- of welzijnssector en voert systeemtherapeutische werkzaamheden uit. Met de Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker is de SW aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen.  

 

Opzet programma
De opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker biedt competentiegericht onderwijs. De inhoud van de opleiding is afgestemd op de competenties die de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en die het SKJ stelt als kwaliteitscriteria voor het beroep van Systeemtherapeutisch Werker.

Bij practicum en integratie is er veelvuldig ruimte voor intensief oefenen. Hierbij pas je de verworven kennis toe in casuïstiek uit de dagelijkse beroepspraktijk. Reflectie op jezelf, het ontvangen van feedback en het geven van feedback aan medecursisten staan hierbij centraal.

Werkvormen

  •      Theoretische inleidingen door de docenten
  •       Bestuderen van filmfragmenten en kunstafbeeldingen
  •       Intensieve oefeningen met de hele groep rondom invoegen, therapeutische context, behandelkader, attitude en vaardigheden
  •       Oefeningen in de methodiek van het werken met babouschka´s
  •       Bekijken en bespreken van de door cursisten ingebrachte filmopnames en casuïstiek
  •       Literatuurbespreking
  •       Reflectie op attitude, vaardigheden en ontwikkeling
  •       Evaluatie van de opleiding

Praktische informatie

Locatie

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

In company opleiding

De opleiding tot systeemtherapeutisch werker wordt ook in-company aangeboden.

Data en tijden

De opleiding bestaat uit 17 dagen van 7 uren (incl. pauzes).
Het maximaal aantal deelnemers is 12.

09:30 - 16:30 uur, waarvan 6 opleidingsuren per dag
11.15-11.25 pauze
13.00-13.40 lunch
15.15-15.25 pauze

STW 2024-2025, 17 vrijdagen

STW dag 1                   vr 11-10-2024 9:30       vr 11-10-2024 16:30
STW dag 2                   vr 1-11-2024 9:30         vr 1-11-2024 16:30
STW dag3                    vr 8-11-2024 9:30         vr 8-11-2024 16:30
STW dag 4                   vr 22-11-2024 9:30       vr 22-11-2024 16:30
STW dag 5                   vr 6-12-2024 9:30         vr 6-12-2024 16:30
STW dag 6                   vr 20-12-2024 9:30       vr 20-12-2024 16:30
STW dag 7                   vr 10-1-2025 9:30         vr 10-1-2025 16:30
STW dag 8                   vr 24-1-2025 9:30         vr 24-1-2025 16:30
STW dag 9                   vr 7-2-2025 9:30           vr 7-2-2025 16:30
STW dag 10                 vr 7-3-2025 9:30           vr 7-3-2025 16:30
STW dag 11                 vr 21-3-2025 9:30         vr 21-3-2025 16:30
STW dag 12                 vr 4-4-2025 9:30           vr 4-4-2025 16:30
STW dag 13                 vr 18-4-2025 9:30         vr 18-4-2025 16:30
STW dag 14                 vr 25-4-2025 9:30         vr 25-4-2025 16:30
STW dag 15                 vr 9-5-2025 9:30           vr 9-5-2025 16:30
STW dag 16                 vr 23-5-2025 9:30         vr 23-5-2025 16:30
STW dag 17                 vr 13-6-2025 9:30         vr 13-6-2025 16:30

STW 2023-2024, 17 vrijdagen

STW Dag 1 vr 8-12-2023 9:30 vr 8-12-2023 16:30
STW Dag 2 vr 19-1-2024 9:30 vr 19-1-2024 16:30
STW Dag 3 vr 2-2-2024 9:30 vr 2-2-2024 16:30
STW Dag 4 vr 1-3-2024 9:30 vr 1-3-2024 16:30
STW Dag 5 vr 15-3-2024 9:30 vr 15-3-2024 16:30
STW Dag 6 vr 29-3-2024 9:30 vr 29-3-2024 16:30
STW Dag 7 vr 12-4-2024 9:30 vr 12-4-2024 16:30
STW Dag 8 vr 19-4-2024 9:30 vr 19-4-2024 15:30
STW Dag 9 vr 17-5-2024 9:30 vr 17-5-2024 16:30
STW Dag 10 vr 31-5-2024 9:30 vr 31-5-2024 16:30
STW Dag 11 vr 14-6-2024 9:30 vr 14-6-2024 16:30
STW Dag 12 vr 28-6-2024 9:30 vr 28-6-2024 16:30
STW Dag 13 vr 6-9-2024 9:30 vr 6-9-2024 16:30
STW Dag 14 vr 20-9-2024 9:30 vr 20-9-2024 16:30
STW Dag 15 vr 27-9-2024 9:30 vr 27-9-2024 16:30
STW Dag 16 vr 25-10-2024 9:30 vr 25-10-2024 16:30
STW Dag 17 vr 15-11-2024 9:30 vr 15-11-2024 16:30

Prijs

Opleiding:
Deelname aan de opleiding tot systeemtherapeutisch werker kost € 3600.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor Systemische opleidingen te Bunde.

Supervisie STW:
Opleidelingen kunnen voor individuele supervisie of groepssupervisie terecht bij de School voor Systemische Opleidingen te Bunde. Onderstaand een overzicht van de supervisiekosten, individueel of groepssupervisie:

Groepssupervisie STW
Aantal supervisiesessies: minimaal 9 en maximaal 12 zittingen (conform NVRG eisen)
Totale duur van de zitting: minstens 30 minuten per supervisant
Aantal deelnemers: minimaal 2, maximaal 4
De totale contacttijd is ten minste 360 minuten per supervisant
Kosten: € 150 per uur per groep

Individuele supervisie STW
Aantal supervisiesessies: minimaal 12 en maximaal 16 zittingen
Totale duur van de zitting: minstens 45 minuten
De totale contacttijd is ten minste 720 minuten
Prijs per uur: € 120

De supervisiekosten worden per bijeenkomst of reeks gefactureerd.

Erkenning

NVRG
Deze opleiding tot systeemtherapeutisch werker is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend. De erkenning is toegekend voor 5 jaar  tot 07-02-2025. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder cursusdraaiboeknummer D20007

SKJ
De Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (SKJ207002) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren - Scholing.

Accreditatie-periode: 01-06-2023 - 01-06-2026
Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ214355
Geaccrediteerde punten Totaal: 146.50

Accreditatie-periode: 01-06-2020 - 01-06-2023
Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ207002
Geaccrediteerde punten: Totaal: 146.50

Na erkenning door NVRG en SKJ:
De deelnemer die de Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker voltooit en supervisie volgt, krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker. Met dit lidmaatschap kunnen STW-’s deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden.

Aanmelden

Nadere informatie en inschrijving

Je kunt je aanmelden voor de opleiding door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen naar:

Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut
Erkend opleider, supervisor, leertherapeute

E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 00 31 6-18050855

Desgewenst kun je ook met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.