Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker

Door Jan Olthof, Fred Vrooman en Mariëlle Gelissen

De school voor systemische opleidingen organiseert jaarlijks de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (102 uren).

Voor data en kosten zie de Praktische Informatie onderaan deze pagina.

Docenten

Hoofddocent Jan Olthof i.s.m. Mariëlle Gelissen

Drs. J. Olthof is psychotherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is oprichter van de School voor systemische opleidingen te Bunde en als psychotherapeut zelfstandig gevestigd in psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij was gedurende ruim 30 jaar als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius in Barendrecht.

 

Mariëlle Gelissen

Mariëlle Gelissen is psychologe en erkend als relatie-en gezinstherapeute door de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk van Jan Olthof te Bunde (Zuid Limburg, Nederland). Zij is mede-opleider en coördinator van de School voor systemische opleidingen van Jan Olthof.

 

Hoofddocent Fred Vrooman i.s.m. Mariëlle Gelissen

Fred Vrooman werkte de afgelopen jaren in verschillende contexten/systemen. Op dit moment werkt hij als klinisch psycholoog, (systeem-)psychotherapeut, opleider, supervisor bij het Erasmus MC te Rotterdam, op de afdeling psychiatrie en met name op de polikliniek, de dagbehandeling depressie en de moeder-kind dagbehandeling. Eerder werkte hij als behandelaar en manager zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Lucertis/Parnassia. Ook werkte hij vele jaren als docent bij de Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek. Verder in de tijd terug was hij werkzaam op een afdeling kindergeneeskunde, een onderwijsbegeleidingsdienst en in het basis- en speciaal onderwijs.

Gastdocenten

In wisselende samenstelling wordt samengewerkt met gastdocenten onder andere vanuit het Platform Systeemtherapie De Lage Landen. Gastdocenten zijn Jikke Bos-Monsma en Carla Snethorst, systeemtherapeuten, afdeling Gezinspsychiatrie Yulius en Davied Mommers, vrijgevestigd systeemtherapeut en Nele Gypen, psychiater.

Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker

Algemeen
De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijke betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij/zij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context, betrekt en activeert netwerken bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij co-creëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer-)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

Doelgroep
Basispsycholoog, toegepast psycholoog, orthopedagoog, POH-GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut.Deze opleiding is bedoeld voor bovengenoemde hulpverleners die zich willen specialiseren in het systeemtherapeutisch werken. Daarnaast kunnen ook andere hulpverleners deelnemen die in hun beroep te maken hebben met systemen, zoals F-ACT-, MST-, FFT-therapeuten, gezinsvoogden, ouderbegeleiders, buurtwerkers en mensen die werkzaam zijn in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg of residentieel.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dien je te beschikken over een afgeronde bacheloropleiding op Hbo-niveau in de zorg- of welzijnssector en je bent reeds twee jaar minimaal twee dagdelen per week werkzaam binnen de zorg- of welzijnssector en voert systeemtherapeutische werkzaamheden uit. Met de Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker is de SW aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen.  

 

Opzet programma
De opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker biedt competentiegericht onderwijs. De inhoud van de opleiding is afgestemd op de competenties die de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en die het SKJ stelt als kwaliteitscriteria voor het beroep van Systeemtherapeutisch Werker.

Bij practicum en integratie is er veelvuldig ruimte voor intensief oefenen. Hierbij pas je de verworven kennis toe in casuïstiek uit de dagelijkse beroepspraktijk. Reflectie op jezelf, het ontvangen van feedback en het geven van feedback aan medecursisten staan hierbij centraal.

Werkvormen

  •      Theoretische inleidingen door de docenten
  •       Bestuderen van filmfragmenten en kunstafbeeldingen
  •       Intensieve oefeningen met de hele groep rondom invoegen, therapeutische context, behandelkader, attitude en vaardigheden
  •       Oefeningen in de methodiek van het werken met babouschka´s
  •       Bekijken en bespreken van de door cursisten ingebrachte filmopnames en casuïstiek
  •       Literatuurbespreking
  •       Reflectie op attitude, vaardigheden en ontwikkeling
  •       Evaluatie van de opleiding

Praktische informatie

Locatie

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

In company opleiding

De opleiding tot systeemtherapeutisch werker wordt ook in-company aangeboden.

Data en tijden

De opleiding bestaat uit 17 dagen van 7,5 uren (incl. pauzes).
Het maximaal aantal deelnemers is 12.

09:30 - 17:00 uur, waarvan 6 opleidingsuren per dag
11.15-11.30 pauze
13.00-14.00 lunch
15.15-15.30 pauze

Dag 1: 30 september 2020
Dag 2: 27 oktober 2020
Dag 3: 28 oktober 2020
Dag 4: 18 november 2020
Dag 5: 9 december 2020
Dag 6: 6 januari 2021
Dag 7: 27 januari 2021
Dag 8: 24 februari 2021
Dag 9: 17 maart 2021
Dag 10: 6 april 2021
Dag 11: 7 april 2021
Dag 12: 28 april 2021
Dag 13: 19 mei 2021
Dag 14: 9 juni 2021
Dag 15: 29 juni 2021
Dag 16: 30 juni 2021
Dag 17: 07 juli 2021 (toetsdag)

Prijs

Opleiding:
Deelname aan de opleiding tot systeemtherapeutisch werker kost € 3600. Lunch is inbegrepen.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor Systemische opleidingen te Bunde.

Supervisie:
Opleidelingen kunnen voor individuele supervisie of groepssupervisie terecht bij de School voor Systemische Opleidingen te Bunde. Onderstaand een overzicht van de supervisiekosten, individueel of groepssupervisie:

Groepssupervisie 6 uur:
Aantal deelnemers: 4
In totaal: € 750 euro voor één groep van 4 medewerkers

Individuele supervisie 12 uur:
Prijs per uur: € 100
De supervisiekosten worden per bijeenkomst of reeks gefactureerd.

Erkenning

Deze opleiding tot systeemtherapeutisch werker is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend. De erkenning is toegekend voor 5 jaar  tot 07-02-2025. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder cursusdraaiboeknummer D20007

Erkenning voor de opleiding tot systeemtherapeutisch werker is aangevraagd bij het SKJ en staat aldaar geregistreerd onder nummer: SKJ 207002

Na erkenning door NVRG en SKJ:

De deelnemer die de Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker voltooit en supervisie volgt, krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker. Met dit lidmaatschap kunnen STW-’s deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden.

Aanmelden

Nadere informatie en inschrijving

Je kunt je aanmelden voor de opleiding door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator

Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut / Mede-Opleider

E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 00 31 6-18050855

Desgewenst kun je ook met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie. Onderstaand nadere informatie over deze opleiding.

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde (Zuid-Limburg) ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson