Driedaagse workshop: "Samen Beslissen met het Dialoogmodel"

Marjolijn Span en George Westermann

Het Dialoogmodel is als hulpmiddel ontwikkeld door Jac Maurer en George Westermann om op een overzichtelijke manier tot een gedeeld verhaal te komen, hetgeen ‘samen beslissen’ vergemakkelijkt. Het is een methodiek die visies, verhalen, hulpvragers en hulpverleners verbindt.

Docenten

Marjolijn Span

Klinisch psycholoog i.o., senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner, werkzaam in de jeugd- en volwassenen-GGZ en ruime ervaring als docent.

George Westermann

Kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut met ruime ervaring m.b.t. behandeling en scholing in de GGZ.

Hoe werkt het Dialoogmodel

Samen met het gezin of hulpvragend systeem bouw je stap voor stap een overzichtelijke tekening op die de persoonlijke en professionele visies en verhalen verbindt. Zo ontstaat er een gezamenlijke betekenis over de zorgen. Er komt hiermee een gedeeld verhaal tot stand over wie wat en hoe mag en kan 'regelen' om weer voldoende verder te kunnen. Het ‘therapeutisch meeregelen’ is gericht op het versterken van het zelfregelend vermogen van betrokkenen. De focus verschuift op natuurlijke wijze van probleem- naar oplossingsgericht waarbij het samen een beeld vormen, samen beslissen en samen behandelen elkaar cyclisch opvolgen tot het voor betrokkenen voldoende goed is geregeld. Zie voor meer informatie: www.dialoogmodel.nl

Met het Dialoogmodel kan ook de samenwerking tussen jou en je collega’s ondersteunen. Hulpverleners die het model gebruiken, vinden dat ze zo effectiever, doelmatiger en fijner werken. Hulpvragers voelen zich beter begrepen, gehoord en gezien en ervaren meer samenwerking en houvast. Belangrijke non-specifieke elementen die van invloed zijn op hoe effectief behandelingen ervaren worden.

Deze manier van werken is in de praktijk ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst. Kenmerken van het Dialoogmodel zijn:
• gebruik van alledaagse taal, taal van het hulpvragend systeem
• aandacht voor het persoonlijke verhaal
• focus op kwaliteiten naast kwetsbaarheden
• dialogische attitude
• visualisatie

Voor wie

Deze scholing is bedoeld voor behandelaren (zoals psychologen, SPV’s, jeugdhulpverleners, orthopedagogen, psychiaters) in alle sectoren van de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. De scholing is het meest effectief als ze wordt gevolgd met collega’s uit hetzelfde team. Echt Samen Beslissen vraagt om als team te werken vanuit een gedeeld theoretisch denkkader. Dat resulteert in een gedeelde, elkaar aanvullende, praktische aanpak en actieve inbreng van hulpvragers.

Hoe ziet de scholing er uit

Tijdens deze scholing sla je met de docenten een brug tussen het werken volgens de vaak gebruikelijke procedures van diagnose-indicatie-behandeling, en het werken vanuit de principes van Samen Begrijpen-Samen Beslissen-Samen Regelen.

Naast het dialogische en interactieve karakter staat eveneens het gebruik van een overzichtsplaatje centraal, met aandacht voor helpende en hinderende aspecten, met zicht op de wisselwerking tussen individu en omgeving.

Je hebt aan het einde van de scholing voldoende handvatten om deze werkvorm te integreren binnen je werk. Je bent na deze scholing in staat om:
• met hulpvragers, en naasten/ gezinnen een gedeeld verhaal te ontwikkelen over wat speelt, wat aan te pakken en hoe door wie op te pakken.
• dit overzichtelijk en inzichtelijk te visualiseren en vast te leggen in een doelgericht persoonlijk behandelplan in taal van de hulpvragers.

Tijdens de drie scholingsdagen krijgen de deelnemers een theoretisch achtergrond mee en zal er veel praktisch geoefend worden. Ondersteund met praktijkvoorbeelden. Ook kunnen deelnemers met eigen casuïstiek aan de slag zodat het geleerde toepasbaar wordt gemaakt voor de eigen werksetting.

Praktische info

Locatie

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data

Woensdagen 3 en 10 november 2021 en 12 januari 2022

 

Kosten

675 euro inclusief lunch, drankjes en het ‘Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Kracht van verhalen, beeld en dialoog’ (Jac Maurer & George Westermann, BSL, 2018)

Accreditatie

wordt aangevraagd bij NIP/NVO

Aanmelden

Je kunt je voor de opleiding aanmelden door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator
Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut / Opleider
Opleidingscoördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 0031 6-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.