Kracht van verhalen, beeld en dialoog

Merk je dat hulpvragers moeilijk tot een gedeeld verhaal komen, zowel onderling als met jou? Heb je moeite om ‘iedereen binnen boord te houden’ vanwege tegenstellingen in opvattingen en verwachtingen?

Het Dialoogmodel kan dan een handig hulpmiddel voor je zijn.

Docenten

Marjolijn Span

Klinisch psycholoog, senior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner en ruime ervaring als docent.

George Westermann

Ruime werkervaring als kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut en opleider.

Introductiedag Dialoogmodel

In deze introductiedag ervaar je hoe een plaatje helpt bij het dialogisch creëren van een gedeeld verhaal over wat speelt, wat hindert en helpt, en waarin verandering wordt gewenst. Het plaatje geeft overzicht en inzicht. Duidelijk wordt wie, waarmee en hoe zich in kan zetten om weer tot een leefbaar en waardevol evenwicht te komen.

Het hier en nu staat centraal. Waar loopt iedereen - kind, jeugdige, ouders, partners, gezin, school, werk en andere directbetrokkenen - tegen aan? Wat krijgen ze nog wel geregeld? In welke dilemma’s zit iedereen gevangen? Wat zijn hun pijn en ‘worstelingen’? Hoe ziet ieder zichzelf en de ander: als hulpvrager, als probleemdrager en/of als mede-oplosser? Hoe hanteer ik als hulpverlener deze vragen?

 

Leerpunten scholing

Je oefent met het hulpvragend systeem stap voor stap het samen opbouwen van een overzichtelijke tekening die de persoonlijke en professionele visies en verhalen verbindt en zo betekenis geeft.

Je doet ervaring op met het ontstaan (of co-creëren) van een voldoende gedeeld verhaal over wie wat en hoe mag en kan 'regelen' om weer voldoende verder te kunnen.

Je ervaart de speelruimte en kracht die uitgaat van ‘therapeutisch mee-regelen’ gericht op het versterken van het zelfregelend vermogen van betrokkenen.

Je bemerkt hoe de focus op natuurlijke wijze verschuift van probleem- naar oplossingsgericht, waarbij het samen een beeld vormen, samen beslissen en samen behandelen elkaar cyclisch opvolgen tot het voor betrokkenen voldoende goed is geregeld.

Doelgroep

Hulpverleners in de GGZ en de jeugdzorg, die als taak hebben om met hulpvragers te zoeken naar een gedeeld verhaal over wat speelt, en vervolgens wie, wat en hoe aanpakt.

Opzet scholing

Na een korte theoretische inleiding wordt praktisch geoefend in hoe hinderend taalgebruik (van de hulpvrager en van jezelf) om te zetten in helpend taalgebruik, hoe tot een gedeeld verhaal te komen, hoe dit aan de hand van een tekening te visualiseren, hoe afspraken over het vervolg te maken. Daarbij wordt mede gebruik gemaakt van door deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Een opvolgend scholingstraject behoort tot de mogelijkheden, met een meer superviserend accent.

Praktische info

Locatie

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data

Vrijdag 7 oktober 2022
van 9.30- 16.30 uur.

 

Kosten

225 euro. Maximaal aantal deelnemers is 18. Wij zorgen voor een lekkere broodjes-lunch en drankjes.

Aanbevolen Literatuur

Jac Maurer en George Westermann (2018). Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Houten: BSL. www.dialoogmodel.nl

Accreditatie

wordt aangevraagd bij SKJ

Aanmelden

Je kunt je voor de opleiding aanmelden door te mailen naar de opleidingscoördinator. Na aanmelding krijg je verdere praktische informatie om de aanmelding definitief te maken.

Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut / Opleider
Opleidingscoördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 0031 6-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.