Basiscursus: Verdieping Systeemtherapie

Deze verdiepingscursus systeemtherapie is een vervolg op de Basiscursus Inleiding Systeemtherapie en onderdeel van de door de NVRG erkende opleidingsroute tot systeemtherapeut. Erkenning voor deze cursus is door de NVRG toegekend. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder nr. D19008.

De school voor systemische opleidingen organiseert jaarlijks de cursus Verdieping Systeemtherapie (inclusief Wetenschapsmodule) (72 uur).  De startdatum valt na afronding van de basiscursus, zodat deelnemers kunnen doorstromen.

Voor data en kosten zie de Praktische Informatie onderaan deze pagina.

Docenten

Hoofddocent Jan Olthof

Hoofddocent van de opleiding is Drs. Jan Olthof. Jan Olthof is psychotherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is oprichter van de School voor systemische opleidingen te Bunde en is als psychotherapeut zelfstandig gevestigd in psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij was gedurende ruim 30 jaar als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZ-instelling Yulius in Barendrecht. Naast het boek De mens als verhaal (1994), dat hij samen met Eric Vermetten schreef, is Jan Olthof auteur van het Handboek Narratieve psychotherapie (2012), waarvan de Engelse vertaling recent is verschenen bij uitgeverij Karnac.

Mededocente Mariëlle Gelissen

Marielle GelissenMariëlle Gelissen is psychologe en erkend als relatie-en gezinstherapeute door de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk van Jan Olthof te Bunde (Zuid Limburg, Nederland). Zij is mede-oprichtster van de School voor Systemische opleidingen. Mariëlle leidt een aantal werkplaatsen en is mede-opleider en coördinator van de School.

Doelgroep en context

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor GZ-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), artsen, pedagogen, basispsychologen. Met andere woorden; een relevante Master als vooropleiding.

De doelgroep voor deze verdiepingscursus vormen systeemtherapeuten in opleiding die zelfstandig systeemtherapieën doen.

Context van de cursus

De cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Om deze Verdiepingscursus te volgen, moet eerst de hieraan voorafgaande Basiscursus Systeemtherapie van 60 uur zijn gevolgd. Indien u niet aan de vooropleidingseisen voldoet zoals die worden gehanteerd door de NVRG, dan is aanvraag van het NVRG-lidmaatschap niet mogelijk, ook niet in een later stadium.

De cursus staat echter ook open voor diegenen die zich willen verdiepen in de systeemtherapie en het systemisch werken, maar niet de ambitie hebben om geregistreerd systeemtherapeut te worden.

Leerdoelen en toetsing

Leerdoelen

De basisbegrippen uit de systeemtheorie zullen ook  in deze verdiepingsmodule aan bod komen. Het concept loyaliteit loopt als een rode draad door de cursus.  Het systemisch kunnen denken krijgt aandacht via concepten als: meerstemmigheid, multiculturaliteit, samenwerking en dialoog. Ook wordt de gevoeligheid voor contexten ontwikkeld alsmede reflexieve vaardigheden om contexten te analyseren.

Het proces van behandelen komt uitgebreid aan bod:

 • Via de eerste fase en de eerste gesprekken met vaardigheden als invoegen, herdefiniëren, taalsensitiviteit en een houding van gastvrijheid, verwondering en actief niet-weten, leert de cursist om niet alleen met 1 persoon maar met het hele gezin inclusief de kinderen van zeer jong tot jong volwassen te werken.
 • Via het middengedeelte leren de cursisten met alle gezinsleden -inclusief de afwezigen- te werken met vaardigheden als het werken met een focus en een thema, tracking, ensceneren en samenwerking in de richting van een gezamenlijk doel.
 • Via het eindspel middels duurzame concentratie op het in samenwerking gecreëerde einddoel

In het proces van behandelen zal het werken met baboeshka's aan bod komen waarbij niet alleen de aanwezige gezinsleden opgesteld worden, maar ook de vorige generaties en allen die een rol van belang spelen in het leven van het gezin.

Toetsing

De cursisten zullen aan het einde van de opleiding een video-opname laten zien met een sessie uit hun werkveld waarin het geleerde zichtbaar wordt gemaakt. Tevens zal er een reflectieverslag worden gevraagd op het behandelproces en een verbatim van een essentieel deel van de sessie.

Een reflectieverslag van de ontwikkeling die de cursist heeft doorgemaakt tijdens de opleiding rondt de opleiding af.

Inhoud

Algemeen

Deze verdiepingscursus is een vervolg op de Basiscursus Systeemtherapie en onderdeel van de door de NVRG erkende opleidingsroute tot systeemtherapeut.

Opzet van de cursus

In het eerste deel van de Basiscursus Systeemtherapie, 60 uur, zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: basisbegrippen systeemtheorie, het communicatief perspectief, herdefiniëren, het structureel perspectief, het therapeutisch systeem, het gezinsontwikkelingsperspectief, het genogram, het multigenerationele perspectief, gender, hypothesevorming, taxatie, samenwerking, organisatie van de behandelcontext.

In deze cursus Verdieping Systeemtherapie inclusief wetenschapsmodule van 72 uur worden drie perspectieven  behandeld: het narratieve perspectief, het hechtings- en loyaliteitsperspectief en het gezinsontwikkelingsperspectief, waarbij aandacht voor multiculturele aspecten en een antropologische visie, scheiding, de rol van de derde in de relatie en nieuw-samengestelde gezinnen.  Centraal hierin staat de rol van kinderen – van zeer jong tot jongvolwassen- als volwaardige en autonome deelnemers aan het therapieproces.

De veerkracht en het aanpassingsvermogen van families is door de cursus heen een terugkerend onderwerp. Ook wordt er aandacht besteed aan het hulpverlenend systeem en de organisatie van de behandelcontext. Narrativiteit en taalgebruik en metaforen komen met regelmaat aan de orde.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 11 lesdagen inclusief de wetenschapsmodule, in totaal 72 uur.
Het minimaal aantal deelnemers is 8, het maximaal aantal deelnemers is 12.

Werkvormen

 • Theoretische inleidingen door de docent
 • Bestuderen van filmfragmenten en kunstafbeeldingen
 • Intensieve oefeningen met de hele groep rondom invoegen
 • Intensieve oefeningen met de hele groep rondom het creëren van een therapeutische context
 • Intensieve oefeningen met de hele groep rondom het maken van een behandelkader
 • Het leren maken van een tekstanalyse aan de hand van een verbatim
 • Oefeningen in de methodiek van het werken met baboeshka´s
 • Literatuurbespreking
 • Reflectieverslagen
 • Huiswerkopdrachten

Praktische informatie

Locatie en data

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data en tijden

23 oktober 2020 – 5 maart 2021
9.30 - 17.45 u, 1 uur lunchpauze
Op dag 5, 10 en 11 tot 17.00 uur
Totaal aantal lesuren: 72

Dag 1 23 oktober 2020
Dag 2 30 oktober 2020
Dag 3 13 november 2020
Dag 4 27 november 2020
Dag 5 11 december 2020
Dag 6 18 december 2020
Dag 7 15 januari 2021
Dag 8 22 januari 2021
Dag 9 05 februari 2021
Dag 10 12 februari 2021
Dag 11 5 maart 2021

Prijs

Deelname aan de verdiepingscursus Inleiding systeemtherapie kost € 2750. Lunch is inbegrepen.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

NVRG

Deze basiscursus verdieping systeemtherapie is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder nr. D19008. De erkenning is toegekend voor 5 jaar (tot 01-10-2025).

SKJ

Uw accreditatie-aanvraag voor de training Opleiding systeemtherapie Basismodule, verdiepingsmodule, specialistische module (SKJ204226) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren - Cursus.
De accreditatie gaat in per 17-05-2019 en zal per 17-05-2022 eindigen.
Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ204226
Geaccrediteerde punten Totaal: 237.00

Basiscursus Inleiding Systeemtherapie: 82.00
Verdieping Systeemtherapie: 99.00
Narratieve Systeemtherapie: 56.00

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de cursus door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator
Mariëlle Gelissen,
Psycholoog / Systeemtherapeut / Opleider.
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 0031 6-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde (Zuid-Limburg) ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson