Basiscursus: Verdieping Systeemtherapie

Deze verdiepingscursus systeemtherapie is een vervolg op de Basiscursus Inleiding Systeemtherapie en onderdeel van de door de NVRG erkende opleidingsroute tot systeemtherapeut. Erkenning voor deze cursus is door de NVRG toegekend. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder nr. D19008.

De school voor systemische opleidingen organiseert jaarlijks de cursus Verdieping Systeemtherapie (inclusief Wetenschapsmodule) (72 uur).  De startdatum valt na afronding van de basiscursus, zodat deelnemers kunnen doorstromen.

Voor data en kosten zie de Praktische Informatie onderaan deze pagina.

Docenten

Hoofddocent Jan Olthof

Hoofddocent van de opleiding is Drs. Jan Olthof. Jan Olthof is psychotherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is oprichter van de School voor systemische opleidingen te Bunde en is als psychotherapeut zelfstandig gevestigd in psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij was gedurende ruim 30 jaar als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZ-instelling Yulius in Barendrecht. Naast het boek De mens als verhaal (1994), dat hij samen met Eric Vermetten schreef, is Jan Olthof auteur van het Handboek Narratieve psychotherapie (2012), waarvan de Engelse vertaling recent is verschenen bij uitgeverij Karnac.

Mededocente Mariëlle Gelissen

Marielle GelissenMariëlle Gelissen is psychologe en erkend als relatie-en gezinstherapeute door de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk van Jan Olthof te Bunde (Zuid Limburg, Nederland). Zij is mede-oprichtster van de School voor Systemische opleidingen. Mariëlle leidt een aantal werkplaatsen en is mede-opleider en coördinator van de School.

Doelgroep en context

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor GZ-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), artsen, pedagogen, basispsychologen. Met andere woorden; een relevante Master als vooropleiding.

De doelgroep voor deze verdiepingscursus vormen systeemtherapeuten in opleiding die zelfstandig systeemtherapieën doen.

Context van de cursus

De cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Om deze Verdiepingscursus te volgen, moet eerst de hieraan voorafgaande Basiscursus Systeemtherapie van 60 uur zijn gevolgd. Indien u niet aan de vooropleidingseisen voldoet zoals die worden gehanteerd door de NVRG, dan is aanvraag van het NVRG-lidmaatschap niet mogelijk, ook niet in een later stadium.

De cursus staat echter ook open voor diegenen die zich willen verdiepen in de systeemtherapie en het systemisch werken, maar niet de ambitie hebben om geregistreerd systeemtherapeut te worden.

Leerdoelen en toetsing

Leerdoelen

De basisbegrippen uit de systeemtheorie zullen ook  in deze verdiepingsmodule aan bod komen. Het concept loyaliteit loopt als een rode draad door de cursus.  Het systemisch kunnen denken krijgt aandacht via concepten als: meerstemmigheid, multiculturaliteit, samenwerking en dialoog. Ook wordt de gevoeligheid voor contexten ontwikkeld alsmede reflexieve vaardigheden om contexten te analyseren.

Het proces van behandelen komt uitgebreid aan bod:

 • Via de eerste fase en de eerste gesprekken met vaardigheden als invoegen, herdefiniëren, taalsensitiviteit en een houding van gastvrijheid, verwondering en actief niet-weten, leert de cursist om niet alleen met 1 persoon maar met het hele gezin inclusief de kinderen van zeer jong tot jong volwassen te werken.
 • Via het middengedeelte leren de cursisten met alle gezinsleden -inclusief de afwezigen- te werken met vaardigheden als het werken met een focus en een thema, tracking, ensceneren en samenwerking in de richting van een gezamenlijk doel.
 • Via het eindspel middels duurzame concentratie op het in samenwerking gecreëerde einddoel

In het proces van behandelen zal het werken met baboeshka's aan bod komen waarbij niet alleen de aanwezige gezinsleden opgesteld worden, maar ook de vorige generaties en allen die een rol van belang spelen in het leven van het gezin.

Toetsing

De cursisten zullen aan het einde van de opleiding een video-opname laten zien met een sessie uit hun werkveld waarin het geleerde zichtbaar wordt gemaakt. Tevens zal er een reflectieverslag worden gevraagd op het behandelproces en een verbatim van een essentieel deel van de sessie.

Een reflectieverslag van de ontwikkeling die de cursist heeft doorgemaakt tijdens de opleiding rondt de opleiding af.

Inhoud

Algemeen

Deze verdiepingscursus is een vervolg op de Basiscursus Systeemtherapie en onderdeel van de door de NVRG erkende opleidingsroute tot systeemtherapeut.

Opzet van de cursus

In het eerste deel van de Basiscursus Systeemtherapie, 60 uur, zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: basisbegrippen systeemtheorie, het communicatief perspectief, herdefiniëren, het structureel perspectief, het therapeutisch systeem, het gezinsontwikkelingsperspectief, het genogram, het multigenerationele perspectief, gender, hypothesevorming, taxatie, samenwerking, organisatie van de behandelcontext.

In deze cursus Verdieping Systeemtherapie inclusief wetenschapsmodule van 72 uur worden drie perspectieven  behandeld: het narratieve perspectief, het hechtings- en loyaliteitsperspectief en het gezinsontwikkelingsperspectief, waarbij aandacht voor multiculturele aspecten en een antropologische visie, scheiding, de rol van de derde in de relatie en nieuw-samengestelde gezinnen.  Centraal hierin staat de rol van kinderen – van zeer jong tot jongvolwassen- als volwaardige en autonome deelnemers aan het therapieproces.

De veerkracht en het aanpassingsvermogen van families is door de cursus heen een terugkerend onderwerp. Ook wordt er aandacht besteed aan het hulpverlenend systeem en de organisatie van de behandelcontext. Narrativiteit en taalgebruik en metaforen komen met regelmaat aan de orde.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 11 lesdagen inclusief de wetenschapsmodule, in totaal 72 uur.
Het minimaal aantal deelnemers is 8, het maximaal aantal deelnemers is 12.

Werkvormen

 • Theoretische inleidingen door de docent
 • Bestuderen van filmfragmenten en kunstafbeeldingen
 • Intensieve oefeningen met de hele groep rondom invoegen
 • Intensieve oefeningen met de hele groep rondom het creëren van een therapeutische context
 • Intensieve oefeningen met de hele groep rondom het maken van een behandelkader
 • Het leren maken van een tekstanalyse aan de hand van een verbatim
 • Oefeningen in de methodiek van het werken met baboeshka´s
 • Literatuurbespreking
 • Reflectieverslagen
 • Huiswerkopdrachten

Praktische informatie

Locatie en data

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data en tijden

2024

Lesdagen: 11 vrijdagen
5 april 2024 t/m 18 oktober 2024
9.30 - 17.00 u

Dag 1 05 april 2024
Dag 2 19 april 2024
Dag 3 17 mei 2024
Dag 4 24 mei 2024
Dag 5 07 juni 2024
Dag 6 21 juni 2024
Dag 7 05 juli 2023
Dag 8 30 augustus 2024
Dag 9 13 september 2024
Dag 10 04 oktober 2024
Dag 11 18 oktober 2024
 

2023/2024

Lesdagen: 11 woensdagen
30 augustus 2023 t/m 10 januari 2024
9.30 - 17.00 u

Dag 1 30 augustus 2023
Dag 2 06 september 2023
Dag 3 27 september 2023
Dag 4 11 oktober 2023
Dag 5 25 oktober 2023
Dag 6 08 november 2023
Dag 7 22 november 2023
Dag 8 06 december 2023
Dag 9 20 december 2023
Dag 10 10 januari 2024
Dag 11 24 januari 2024

Prijs

Deelname aan de verdiepingscursus Inleiding systeemtherapie (inclusief wetenschapsmodule) kost € 2750.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Erkenning

NVRG
Deze ‘basiscursus verdieping systeemtherapie’ is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder nr. D19008. De erkenning is toegekend voor 5 jaar (tot 01-10-2025).

Aanmelden

Je kunt je voor de opleiding aanmelden door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan
Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut
Erkend opleider, supervisor, leertherapeute enOpleidingscoördinator van de school
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 0031 6-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.