Educatieve videoreeks/Educational video series:

Jan Olthof (psychotherapeut, systeemtherapeut, supervisor en opleider bij de NVRG) produceerde in samenwerking met Ger Zwartjes (psychiater en psychotherapeut) een unieke videoreeks van vijf therapiesessies, gevolgd door uitgebreide reflecties, Deze opnamen, in totaal meer dan vier uur, zijn uitstekend geschikt voor opleidingsdoeleinden. De videoreeks is ook verkrijgbaar met Engelse ondertiteling.

De videoreeks is uitgebracht op Vimeo On Demand, aanschafprijs € 49,50.

Vimeo on Demand (Nederlands)

Jan Olthof (psychotherapist, family therapist, supervisor and trainer at the NVRG) and Ger Zwartjes (psychiatrist and psychotherapist) produced a unique video series of five therapy sessions followed by extensive reflections. These recordings, over four hours in total, are excellent educational material. The sessions are subtitled in English.

The series is available on Vimeo on Demand and costs € 49,50.

Order at Vimeo on Demand (English)

Gezinstherapie in de praktijk / Family therapy in practice


"Gezinstherapie in de praktijk"

BEKIJK DE TRAILER

 

Deze unieke reeks enacted sessies is gemaakt door Jan Olthof (psychotherapeut, systeemtherapeut, supervisor en opleider bij de NVRG) en Ger Zwartjes (psychiater en psychotherapeut) en laat een aantal belangrijke facetten van de systemische behandeling van een gezin zien. De opnames vormen prima studiemateriaal voor zowel ervaren systeemtherapeuten als systeemtherapeuten in opleiding.  
 
Enkele aspecten die aan bod komen zijn: re-enactment van eerdere traumatische ervaringen en emotionele verwaarlozing, de rol van een hoge expressed emotion, met name rondom suicidaliteit, ruimtelijke positionering, samenspraak tussen de therapeuten, externe en interne dialoog, het gebruik van verschillende metaforen.

De opname duurt in totaal ruim 4 uur en bestaat uit 5 sessies met uitgebreide reflecties.


"Family therapy in practice"

VIEW THE TRAILER

(ENGLISH SUBTITLES)

This unique series of enacted sessions was made by Jan Olthof (psychotherapist, family therapist, supervisor and trainer at the NVRG) and Ger Zwartjes (psychiatrist and psychotherapist) and shows key aspects of the systemic treatment of a family. This series is excellent educational material for experienced family therapists and family therapists in training.


The following aspects are covered: re-enactment of post traumatic experiences and emotional neglect; the role of high expressed emotion, in particular around suicidality; spatial positioning; dialogue between therapists; external and internal dialogue; and the use of metaphore in therapy.

The USB has a recording time of more than four hours and includes five sessions with extensive reflections.