Vooraankondiging symposium

“Cruijffiaans denken”
als inspiratiebron voor complexe problematiek in de GGZ:
psychiatrie, psychotherapie, jeugdzorg.


25 september 2021

Royal Theater Heerlen

 

Het nieuwste boek van Jan Olthof luistert naar de naam “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit”.

Ter gelegenheid van deze uitgave wordt dit symposium georganiseerd door de School voor Systemische Opleidingen in Bunde, in samenwerking met de Unie KJP (samenwerkingsverband kinder- en jeugdpsychiaters Limburg).

De term ‘complexiteit’ verwijst naar datgene wat bij elkaar hoort en niet uit elkaar gehaald kan worden zonder voeling te verliezen met ‘het verbindend patroon’. Het omarmen van het geheel mag ons dan confronteren met een (nog) niet-weten, met onzekerheid hoe te handelen, en het mag een hoge mate van vakmanschap en omzichtigheid vergen, het is vaak zonder meer noodzaak. Specifiek in de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie en de jeugdzorg zien we dat er, als we complexe situaties willen vereenvoudigen door ze op te splitsen in deelproblemen, in korte tijd ‘(te)veel spelers op het veld komen’, allen met hun eigen deelterrein en taak. Niet zelden met de nodige chaos en onderlinge conflicten als gevolg. Het gedachtegoed van Cruijff en voetbal als metafoor kunnen ons helpen de complexiteit te blijven omarmen en te navigeren in deze complexiteit.

Sprekers op deze dag zullen u, ieder vanuit hun eigen achtergrond, meenemen in hun inspiratiebronnen en inzichten in het omgaan met complexiteit.

Programma van de dag

9.30-10.00 Koffie en ontvangst

10.00-10.30 Welkom en introductie door Rene Cardynaals & Jan Olthof

10.30- 11.10 Auke Kok, biograaf van Cruijff spreekt over Cruijff als fenomeen, over diens ideeën en maatschappelijke betekenis.

11.10-11.25 Pauze

11.25-12.05 Peter Adriaenssens, kinderpsychiater, houdt een voordracht over het organiseren van zorg voor complexe problematiek in gezinnen en families.

12.05-12.45 Rene Cardynaals, kinder- en jeugdpsychiater, neemt u mee in de wereld van Jazz en New Orleans muziek en zal met zijn Gumbo Jazzband musiceren.

12.45-13.45 Lunchpauze

13.45-14.25 Jan Flameling, filosoof, vertelt over Aristoteles, Hannah Arendt en het gedachtegoed van Ubuntu als filosofische inspiratiebronnen voor denken over complexiteit.

14.25-15.05 Bruno Hillewaere, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en opleider in de systeemtherapie, verbindt de wereld van topsport en systeemtherapie.

15.05-15.20 Koffie- en theepauze

15.20-16.00 Govert Geldof, civiel ingenieur, laat ons kennis maken met de wereld van de complexiteitswetenschap.

16.00-16.40 Jan Bout, psychotherapeut, jarenlang verbonden aan de Keerkring in Beilen en de (dag)klinische behandeling van partnerrelaties. Hij zal ingaan op wat er met ons gebeurt als we geconfronteerd worden met complexe problematiek en hoe een weg te zoeken in het labyrint van onze eigen levenservaringen en de gestokte levensprocessen van onze cliënten.

16.40-17.20 Peter Lenaerts, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, zal gedichten voordragen uit zijn relationele poëzie.

17.20-18.00 Jan Olthof, psychotherapeut en opleider in de systeemtherapie, zal spreken over wat wij van Cruijff kunnen leren over de organisatie van zorg rondom complexe problematiek in families.

18.00-19.00 Borrel

Aanmelden voor Symposium

Aanmelden kan via een mail naar: 

info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 

 

Accreditatie

NVRG
Deze nascholing is geaccrediteerd door: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) onder ID nummer: 436685

SKJ
Accreditatie is door het SKJ toegekend.
Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ209711
Geaccrediteerde punten Totaal: 7.00


 

 

€ 185 inclusief  het boek “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit”, over te maken op rekeningnummer:

NL56 RABO 0370 7892 10 ten name van Narrare Uitgeverij.

 

Het boek zal u na afloop van het symposium worden uitgereikt.

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde (Zuid-Limburg) ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson