GeĆÆntegreerde basis- en vervolgopleiding Hypnotisch taalgebruik & trancegerichte strategieĆ«n in de psychotherapie met individuen, relaties en systemen vanuit een narratief behandelkader.

De School voor systemische opleidingen van Jan Olthof organiseert jaarlijks samen met psycholoog en hypnotherapeut Drs. Ton Wilken de geïntegreerde basis- en vervolgopleiding Hypnotisch taalgebruik & trancegerichte strategieën in de psychotherapie met individuen, relaties en systemen vanuit een narratief behandelkader.

Voor data en kosten zie de Praktische Informatie onderaan deze pagina.

 

Hoofddocenten

Drs. Ton Wilken

Drs-Ton-WilkenDrs. Ton Wilken heeft sinds 1981 een vrijgevestigde praktijk als GZ-psycholoog en is als psychotherapeut 28  jaar werkzaam geweest op de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius te Barendrecht. Hij is tevens actief als opleider in het Post-Academisch Onderwijs en bij de Nvvh en VHYP (de Nederlandse en Belgische hypnoseverenigingen).

Drs. J. Olthof

Drs. J. Olthof is psychotherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is oprichter van de School voor systemische opleidingen te Bunde en als psychotherapeut zelfstandig gevestigd in psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij was gedurende ruim 30 jaar als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius in Barendrecht.

Doelgroep

De doelgroep voor deze opleiding wordt gevormd door systeemtherapeuten, psychotherapeuten en psychiaters die zich verbonden voelen met de narratieve benadering en hun schat aan ervaring willen verrijken met de mogelijkheden van hypnotisch taalgebruik en trancegerichte strategieën.

Inhoud

Wij hebben het landschap verkend, de meest boeiende locaties en trajecten in onze reisroute opgenomen, evenals enkele noodzakelijke verbindingswegen en diverse open plekken voor nadere invulling.

Drie invalshoeken staan centraal in deze komende opleiding. Hoe hypnotisch taalgebruik & trancegerichte strategieën te verbinden met de systeemtherapie is een eerste terrein waarop de opleiding zich zal richten: hoe de combinatie van deze gebieden een mooi dubbel focus oplevert, waardoor het reliëf in het systemisch / systeemtherapeutisch werk meer diepgang kan krijgen.

Het tweede terrein wordt gevormd door de principes en technieken zoals die in de wereld van de hypnose zijn ontwikkeld en worden gebruikt. Als zodanig wil de opleiding hierin ook de basiskennis verschaffen om vanuit deze methodiek te kunnen werken. (En voldoet de opleiding daarmee aan de kwalificaties van een Basisopleiding Klinische Hypnose, zoals oa bij de Nederlandse en Belgische hypnoseverenigingen wordt gegeven.)

Ten derde krijgt ook het psychiatrisch werkveld zijn plek als terrein waarbinnen de opleiding de mogelijkheden hiervan wil onderzoeken. Dit doet het door aandacht te besteden aan het gebruik van hypnose in een medische setting, bij pijnbehandeling en ziekten, en aan interventies op het lichamelijke niveau en bij enkele specifieke psychiatrische diagnostische classificaties.

Het alomvattende kader voor dit alles is de narratieve benadering, als een paraplu (of parasol, afhankelijk van Franse regen of zonneschijn) die deze spaken verenigt en verbindt. Elementen die vanuit deze benadering als basaal en essentieel gelden, zullen via alle drie de invalshoeken aan bod komen. Voor ons zijn dit alle aspecten die met taal te maken hebben, en flexibiliteit in het hanteren van de veelvormigheid van directe en indirecte suggesties in het bijzonder.

Tevens nemen ‘ontdekkende technieken’ een belangrijke plek in, om klachten te kunnen verbinden met de persoonlijke geschiedenis van de cliënt en ook langs deze weg een geïndividualiseerde behandelstrategie te kunnen ontwikkelen.

Tenslotte zullen ook trauma en dissociatie (en bijgevolg traumabehandeling) prominent aanwezig zijn in het programma, mede doordat onderzoek steeds sterker het traumagerelateerde karakter van veel klachten heeft onderstreept.

Wij vertrouwen, samen met jullie, op een inspirerend opleidingstraject!

Literatuur en huiswerk

Verplichte literatuur

a. Michael Yapko (2014/5), “Essentials of hypnosis”, Routledge, New York & London, 244 pag.

b. Jan Olthof (2012), “Handboek Narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk”, de Tijdstroom, Utrecht, 516 pag. (in samenwerking met Gertha Sijbers)

c. Diverse aanvullende artikelen

Huiswerkafspraken

Oefenbijeenkomsten tussendoor, min. 70 pp. literatuur per lesdag, en twee individuele taken om uit te werken

Programma

Dag 1

Ochtend:
Referentiekader voor de gehele opleiding / Creatieve Imaginatie Schaal: een ervaringsoefening met de hele groep / Misverstanden rond trance & hypnose & hoe hierop te reageren / ‘Being hypnotic’ ipv ‘doing hypnosis’

Middag:
De structuur van een trance-inductie proces / 1e inductie: Handlevitatie - introductie, demonstratie, oefenen in drietallen, nabespreking in grote groep / Demo-dvd: Danie Beaulieu “Impact therapy” (2007) / Herkenning van ‘probleem-trance’ bij binnenkomst van cliënten / Huiswerk

Dag 2

Ochtend:
Residues van dag 1 / Bespreking literatuur / Erickson’s “early learning set induction”: ervaringsoefening met hele groep / Video Erickson (1975): “Therapy session with Monde” / Leerpunten hieruit / Open ruimte

Middag:
Verdiepingstechnieken / Veilige plek & container & spirit guide & dvd Malmö / 2e inductie: Oogfixatie -  introductie, demonstratie, oefenen in tweetallen, nabespreking in grote groep / Ontdekkende technieken 1a: ideomotorische signalen voor screening bij psychosomatiek, OLK, trauma, dissociatie, en nivo van relaties - de ‘7 sleutels van LeCron’ (+ 1) - introductie, demonstratie, oefenen in tweetallen, nabespreking in grote groep / Huiswerk, theorie & praktijk

Dag 3

Ochtend:
Bespreken praktisch huiswerk / Relaxatie-oefeningen: welke gebruiken jullie zelf al? En in systeemtherapie? / Relaxatie als inductie / Variaties in vormen van directe en indirecte suggesties / Inductie in de vraagvorm: oefenen & nabespreking

Middag:
‘Gebalde vuist’-techniek / Overgangen van conversatie naar trance I / Post-hypnotische suggesties / Scripts voor specifieke aspecten van stress bij PTSS

Dag 4

Ochtend:
Zelfhypnose, uitgangspunten & oefeninstructies / Ego-versterking, groepsoefening met 5-staps model Stanton / ‘Time-line work’ met check op nivo van hoofd, hart en buik (Dilts) / Leeftijdsregressie & -progressie

Middag:
De combinatie van hypnose & systeemtherapie: 6 modellen / dvd-demo Loriedo / Ego-versterking: hypnose icm ego-states & EMDR / Open ruimte / Huiswerk, theorie & praktijk

Dag 5

Ochtend:
Metaforen & de metaforische ruimte / Cliënt-geïnitieerde metaforen (metaforische kernuitspraken) / Therapeut-geconstrueerde metaforen, in variaties

Middag:
Meervoudig ingebedde metaforen / Overgangen van conversatie naar trance II / Amnesie / Hypnotische interventies in de behandeling van depressie, rumineren en insomnia

Dag 6

Ochtend:
Ontdekkend werken met ego-states, delen vd persoon bij de behandeling betrekken / het ‘self - relations’ - model van Gilligan, incl. dvd-demo

Middag:
Hypnose in traumaverwerking: ideomotorische signalen 2 / De combi met EMDR: het ‘Strategic Developmental Model’ van Kitchur / Open ruimte

Dag 7

Ochtend:
Bespreken oefen- & werkervaringen / Het lichaamsnivo in de behandeling betrekken: werken met de affectbrug, somatische brug en ‘float back’-techniek / Ontdekkend werken via het lichaam

Middag:
Hypnotische interventies voor pijnvermindering / analgesie + anesthesie, incl. video van keizersnede onder hypnose / Symptoomgerichte interventies in het algemeen, o.a model van Edelstien (‘symptom analysis’) en Erickson (1954, 1958).

Dag 8

Ochtend:
Geboorteverhalen en perinatale ervaringen, hypnotische interventies bij verbroken hechting / (Intergenerationele) ziekten en het medisch gebruik van hypnose

Middag:
Open ruimte / Terugblik met elkaar

 

Praktische informatie

Locatie

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data en tijden

Aantal cursusdagen: 8

2024
Dag 1: 26 mei 2024 (zondag)
Dag 2: 9 juni 2024 (zondag)
Dag 3: 23 juni 2024 (zondag)
Dag 4: 1 september 2024 (zondag)
Dag 5: 23 september 2024 (maandag)
Dag 6: 13 oktober 2024 (zondag)
Dag 7: 24 november 2024 (zondag)
Dag 8: 15 december 2024 (zondag)

2023
Dag 1: 15 mei 2023 maandag
Dag 2: 4 juni 2023 zondag
Dag 3: 25 juni 2023 zondag
Dag 4: 11 september 2023 maandag
Dag 5: 25 september 2023 maandag
Dag 6: 8 oktober 2023 zondag
Dag 7: 23 oktober 2023 maandag
Dag 8: 6 november 2023 maandag

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit: 8 lesdagen van 10.00 - 17.15 u (inclusief 45 minuten lunchpauze)

Opleiders

Ton Wilken & Jan Olthof

 

Aantal deelnemers

Minimaal 5: de cursus wordt dan grotendeels geleid door één opleider.
Maximaal 16 deelnemers

Prijs

Deelname aan de opleiding kost 1840 euro.
Gelieve de betaling na inschrijving over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438 1680 62
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.
Deelname is definitief zodra het cursusgeld is ontvangen.

Accreditatie

Accreditatie is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) toegekend voor 48 punten (ID nummer: 433592).

Vervolg workshops

Lees hier meer informatie over de vervolg workshops

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze 8 daagse opleiding door je persoonsgegevens en motivatie voor deelname te mailen naar

Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut / Opleider
Coördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 0031 6-18050855