GGZ kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

 

Beroepscode psychotherapeut

Als psychotherapeuten dienen wij ons te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. Hierin is o.a. ook de geheimhoudingsplicht geregeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NVP https://www.psychotherapie.nl/ Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een aanvulling op het BIG-register en biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars.

 

Beroepscode systeemtherapeut

Als relatie-en gezinstherapeuten dienen wij ons te houden aan de beroepscode voor systeemtherapeuten. De NVRG is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Voor meer informatie verwijzen u naar de site van de NVRG https://www.nvrg.nl/home