Handboek Narratieve Psychotherapie

Jan Olthof - Handboek voor Narratieve Psychotherapie

Inhoud

Dit handboek brengt filosofische, wetenschappelijke en theoretische inzichten in de narratieve psychotherapie samen en verbindt deze met inspiratiebronnen als poëzie, film en kunst onder de noemer: narratief denken. 

Narratief denken laat de verbeelding aan het woord. Uitgebreide theoretische gedeeltes worden afgewisseld met een grote hoeveelheid casuïstiek uit verschillende hulpverleningscontexten. 

Dit boek is geschikt voor zowel de ervaren psychotherapeut als voor de beginnende hulpverlener, die inspiratie op kan doen uit het praktijkgedeelte.

Prijs

Het handboek Narratieve Psychotherapie kost € 57 (inclusief btw en verzendkosten).

Bestellen

Bestelformulier

Recensies

Naar aanleiding van het verschijnen van het Handboek Narratieve Psychotherapie in 2012 zijn verschillende recensies gepubliceerd waarin het werk wordt besproken, o.a.:

Tijdschrift voor Psychiatrie, december 2013

Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk
 
Recensie verschenen in:

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 55 (2013) 12, 999 – 999)

PSYCHOTHERAPIE ALGEMEEN

Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk

Jan Olthof, Gertha Sijbers

 

Narrare Uitgeverij, Bunde 2023 519 pagina’s, isbn 978-9083310602, € 57,-

In de huidige tijd, waarin discussies in ons vakgebied vooral gaan over de nieuw verschenen dsm -5 (hoe classificeren we de klachten en symptomen), geeft dit boek juist aan aandacht te hebben voor het verhaal van de patiënt. Wat is het een verademing (er is meer dan de dsm -5) en een verrijking (waardevol) om dit boek te mogen lezen en te recenseren.

De eerste auteur kennen we van het boek De mens als verhaal, een helder boek over narratieve therapie. Het handboek sluit aan bij dit boek en is, volgens de auteur, te lezen als een ‘reisverslag’. Het is zijn reis van ruim dertig jaar psychotherapeutische hulpverlening in verschillende contexten en op verschillende plaatsen.

Narratieve psychotherapie beoogt, zoals de auteur omschrijft, cliënten te helpen een eigen verhaal te ontwikkelen of terug te vinden. Een narratief is een verhalende tekst die zowel talig kan zijn (een verhaal, een gedicht of een liedtekst) of niet-talig (een film, een tekening of symbolische afbeelding die een verhaal vertelt). Klachten en symptomen zijn hierbij de niet-vertelde verhalen. Dit uitgangspunt maakt het boek zo boeiend.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een theoretische uiteenzetting over de aspecten van het narratief denken. De theorie wordt gecombineerd met filosofische en wetenschappelijke inzichten op het gebied van de narratieve psychotherapie en wordt verbonden met inspiratiebronnen zoals poëzie, film en kunst. Deel twee en drie zijn meer praktijkgericht, waarbij uitbundig gebruikgemaakt wordt van casuïstiek. Wat een mooie, verhelderende, maar vooral ook ontroerende praktijkvoorbeelden komen er in dit boek voor. De brede toepassing in het werken met zowel individuele patiënten (van jong tot oud) en gezinssystemen wordt uitvoerig toegelicht.

Het boek hoeft niet van kaft tot kaft gelezen te worden, maar kan ook per hoofdstuk gelezen worden, afhankelijk van waar je naar op zoek bent. Maar ik denk dat het zeker een boek is waarin je blijft lezen en herlezen.

Dit boek verdient een plaats in de opleiding van psychiaters en psychologen want, naast het op een goede manier kunnen classificeren van een stoornis, is misschien nog wel veel belangrijker de patiënt de ruimte en mogelijkheid te geven om zijn verhaal te vinden en te laten horen. Wat fijn dat de auteur ons heeft willen meenemen op zijn reis.

M. Zonder

© TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE