Procedure voor klachten en geschillen

De School voor systemische opleidingen doet er alles aan om de samenwerking met u goed te laten verlopen en optimale kwaliteit te bieden. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, gaan we graag met u in gesprek om samen een oplossing te zoeken. Als uw klacht blijft bestaan, dan kunt u gebruikmaken van de onderstaande klachtenprocedure:

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft aangaande het opleidingsaanbod van de School voor systemische opleidingen, dan kunt u deze rechtstreeks mailen aan

info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl

t.a.v. dhr. Jan Olthof

Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u ontvangt binnen twee weken een reactie.

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde (Zuid-Limburg) ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson