VERVOLG WORKSHOPS
Hypnotisch Taalgebruik & Trance- gerichte Strategieƫn in Psychotherapie

Voor data en kosten zie de Praktische Informatie onderaan deze pagina.

Hoofddocent

Drs. Ton Wilken

Drs. Ton Wilken heeft sinds 1981 een vrijgevestigde praktijk als GZ-psycholoog en is als psychotherapeut 28  jaar werkzaam geweest op de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius te Barendrecht. Hij is tevens actief als opleider in het Post-Academisch Onderwijs en bij de Nvvh en VHYP (de Nederlandse en Belgische hypnoseverenigingen).

Vervolgtraject informatie

Doelgroep

Vanuit deelnemers aan eerdere 8-daagse Basiscursussen kwam de vraag naar mogelijkheden voor een Vervolgtraject om hun praktische vaardigheden in het werken met Hypnotisch Taalgebruik & Trancegerichte Strategieën te onderhouden, uit te breiden, te verdiepen en te verfijnen.

Hiertoe is een ‘open - ended’ Vervolgtraject ontwikkeld van thematische Work-shopdagen, waarop per dag los kan worden ingeschreven. Dit traject is alleen bedoeld voor die collega’s, die hierin al een Basiscursus hebben gevolgd, zeg maar “onze mede-reizigers door hypnose-land”.


Wie wil samen verder reizen ??!!

 

 

 

Werkwijze

Elke workshopdag zal de gelezen literatuur (ong. 80 pag.) worden besproken en voor het oefenen bekend worden verondersteld. Ervaringsgerichte korte oefeningen worden ingelast om specifieke leerpunten te accentueren, zowel in de grote groep als in twee- of drietallen. Het accent ligt op de praktijk: leren door te doen! Hier dragen ook demonstraties door de opleider, het zelf oefenen met technieken + de praktijkvoorbeelden van diverse therapeuten op video / dvd aan bij. Tussentijdse huiswerkbijeenkomsten intensiveren deze praktische oriëntatie.
Kortom, een afwisselend en stimulerend pakket, zoals jullie dat van eerdere cursusdagen gewend zijn!

Deze workshopdagen worden geheel opnieuw ingevuld, zodat er een maximale aansluiting is met wat jullie al eerder gelezen, geoefend, gezien, gehoord en geleerd hebben. Het definitieve programma en de literatuurlijst zal steeds twee maanden voorafgaande aan de betreffende dag zelf worden rondgestuurd. Het bijbehorende literatuurpakket ontvang je dan direct na inschrijving.

Workshops

Workshop dag 1

Trancegerichte strategieën in psychotherapie
(verschillende paden zoeken door hetzelfde geplaagde bos)

Deze workshop behandelt in kort bestek:

 • de belangrijkste strategieën in hypnotherapie (6x)
 • een kaderstelling voor de ontwikkeling van trancegericht werken, inmiddels de 3e (of zelfs 4e) generatie hypnotherapie
 • demo + oefenen met de meest simpele strategie voor hypnotherapie
 • het belang van de therapeutische relatie, de persoon + basishouding van de therapeut, en “What makes a great therapist?”
 • oefening en training in ‘being hypnotic’ ipv ‘doing hypnosis’; belangrijk, want “All hypnosis is not therapy, but all therapy is hypnotic.” (!!)(incl. 2e demo van Danie Beaulieu)
 • hoe te werken met de ‘diagnostische trance’ ipv een trance ná diagnostiek?!
 • casuïstiek van Erickson met een echtpaar met fantoompijn en tinnitus, behandeld via conversationele trance

Workshop dag 2

Communiceren met het onbewuste & ideomotorische diagnostiek
(wat zit er verscholen in de (on)gezonde voedingsbodem van het bos?)

In deze workshopdag staat contact leggen + communiceren met het ‘innerlijk’ / ‘onbewuste nivo’ in de cliënt(e) centraal. Hierbij komen aan bod:

 • herkennen van ‘gelaagde communicatie’ en bijbehorende nonverbale reacties
 • de ontwikkeling van ‘ideomotorische signalen’ om ‘onbewuste kennis’ in de therapie te kunnen betrekken; + overzicht van de voordelen
 • de retrospectieve + progressieve chronologische benadering mbt trauma
 • de “7 sleutels van LeCron”, geïllustreerd adhv SOLK - problematiek
 • casuïstiek over gebruik bij een bredere aanpak van migraine
 • gebruik van meerdere soorten ideomotorische + ideosensorische signalen, alsook valkuilen en mogelijke problemen bij deze benadering
 • hoe dit als basis te gebruiken, als de klacht een functie blijkt te hebben(ahw het hele proces gecomprimeerd in één sessie!)
 • diverse casuïstiek komt nog aan bod via praktijkvoorbeelden op video/dvd, oa mbt het exploreren van mogelijke dissociatieve organisatie binnen een cliënte

Workshop dag 3

Symptoomgericht werken
(onderhoudswerk aan beschadigde boomplekken: snoeien, enten, etc.)

Deze workshop behandelt in kort bestek:

 • na een rondje ‘reconnect’ direct een mooie groepsoefening met het thema
 • om ons vervolgens verder te bekwamen in het hanteren van ‘splitting & linking’, adhv casuïstiek van een deelnemer
 • waarna een video - demo ons verder helpt dit eigen te maken
 • en dan het spannendste onderdeel, mbv een oefening in drietallen: bij je collega een klein probleem installeren, die dat dan tijdens de lunch- pauze behoudt + kan ervaren (‘back-up safety guaranteed’)
 • overzicht via welke symptoom-aspecten de speelruimte voor verandering kan worden ingeleid
 • waarna opnieuw in drietallen het ‘kleine probleem’ bij eenieder weer kan worden opgelost
 • hierna gaan wij ons nog specifieker richten op pijn-klachten, waarbij erva- ringen vd deelnemers + hun cliënten aan bod kunnen komen
 • bij interesse: ook aandacht voor interventies bij kinderen & jongeren
 • demo-sessie van Jeffrey Zeig met cliënte: “last van nagelbijten”

Workshop dag 4

Werken met delen, ego - toestanden en alters
(overal bomen, maar hoe zit het met de takken, wortels, verstrengelde en losgeslagen stukken . . . ?)

In deze workshopdag staat contact leggen + communiceren met aparte delen of ego-toestanden in de cliënt(e) centraal. Hierbij komen aan bod:

 • starten met ‘n groepsoefening (na de ‘reconnect’) is altijd een mooi begin
 • dan een literatuurbespreking: wat vinden jullie uit de 3 invalshoeken het meest boeiend / interessant + welke vragen leven er nog?
 • vervolgens een demo met het model van Hans Cladder + oefening in twee- tallen + plenaire nabespreking
 • aandacht voor het model van David Rabbie + ev. video-demo
 • in de middag tijd voor het ‘Structurele Dissociatie - Model’ + hoe Janina Fisher hiermee omgaat (+ handouts van haar)
 • om DIS te kunnen herkennen, wordt fragment vd film “Sybil” vertoond
 • + geoefend met ’n gesprek met cliënt, waarbij vele ‘alters’ aanwezig zijn
 • als nog tijd: aandacht voor het werken met ‘persecutor parts’

Workshop dag 5

Gevorderde inductie-technieken

Programma volgt nog.

Workshop dag 6

Spelen met taal, metaforen en meervoudige betekenisniveaus

Programma volgt nog.

Praktische informatie

Locatie

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data en tijden

Dit Vervolgtraject start met een blok van 6 Workshopdagen, waarin de belang-rijkste hypnotherapeutische strategieën centraal staan. Achtereenvolgens:

Dag 1 - Trancegerichte strategieën in psychotherapie (6x)
Dag 2 - Communiceren met het onbewuste & ideomotorische diagnostiek
Dag 3 - Symptoomgericht werken
Dag 4 - Werken met delen, ego - toestanden en alters
Dag 5 - Gevorderde inductie-technieken
Dag 6 - Spelen met taal, metaforen en meervoudige betekenis-niveaus

Het  Vervolgtraject  staat  weer  gepland  voor  2024.  In  de  loop  van  2023 worden  de  data  hiervoor  nader  aangekondigd.

En wanneer je alle “hoofdpaden in het bos” een keer uitgebreid verkend hebt, vergemakkelijkt dit het vinden van een eigen weg door het bos met elke cliënt(e) of cliënt-systeem. En dit traject kan desgewenst worden verlengd met nieuwe onderwerpen.

Dagindeling

6 workshops van 10.00 - 17.15 u (inclusief 45 minuten lunchpauze)

Prijs

Prijs voor deelname 195 euro per workshop dag. Het is mogelijk om per dag in te schrijven.
Gelieve de betaling na inschrijving over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438 1680 62
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.
Deelname is definitief zodra het cursusgeld is ontvangen.

Accreditatie

Accreditatie is voor de vervolgdagen niet van toepassing.

Basis opleiding

Lees hier meer informatie over de basis opleiding

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze workshops door te mailen naar

Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut / Opleider
Coördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 0031 6-18050855