Basiscursus: Inleiding Systeemtherapie

De school voor systemische opleidingen organiseert jaarlijks de door de NVRG en het SKJ erkende Basiscursus: Inleiding Systeemtherapie (60 uur).
Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot erkend systeemtherapeut.

Voor data en kosten zie de Praktische Informatie onderaan deze pagina.

Docenten

Hoofddocent Jan Olthof

Hoofddocent van de opleiding is Drs. Jan Olthof. Jan Olthof is psychotherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is oprichter van de School voor systemische opleidingen te Bunde en is als psychotherapeut zelfstandig gevestigd in psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij was gedurende ruim 30 jaar als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZ-instelling Yulius in Barendrecht. Naast het boek De mens als verhaal (1994), dat hij samen met Eric Vermetten schreef, is Jan Olthof auteur van het Handboek Narratieve psychotherapie (2012), waarvan de Engelse vertaling recent is verschenen bij uitgeverij Karnac.

Mededocente Mariëlle Gelissen

Marielle GelissenMariëlle Gelissen is psychologe en erkend als relatie-en gezinstherapeute door de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk van Jan Olthof te Bunde (Zuid Limburg, Nederland). Zij is mede-oprichtster van de School voor Systemische opleidingen. Mariëlle leidt een aantal werkplaatsen en is mede-opleider en coördinator van de School.

Doelgroep

Doelgroep voor deze basiscursus zijn systeemtherapeuten i.o., gz-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), pedagogen, basispsychologen (met relevante vooropleiding Master).

Inhoud

Algemeen

Deze basiscursus zal de basisprincipes van de systeemtheorie behandelen.
De cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut, maar staat ook open voor diegenen die zich willen verdiepen in de systemisch denken en het systemisch werken zonder de ambitie om geregistreerd systeemtherapeut te willen worden.

Opzet van de cursus

In dit eerste deel van de basiscursus Inleiding systeemtherapie van 60 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:
basisbegrippen systeemtheorie, het communicatief perspectief, herdefiniëren, het structureel perspectief, het therapeutisch systeem, het gezinsontwikkelingsperspectief, het genogram, het multigenerationele perspectief, gender, hypothesevorming, taxatie, samenwerking en "weerstand", aspecten van de behandelcontext, crisis, enkele basistechnieken.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 10 dagen van 7,15 uren (incl. pauzes).
Lesuren per dag: 6
Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Werkvormen

- Theoretische inleidingen door de docent
- Bestuderen van filmfragmenten en kunstafbeeldingen
- Intensieve oefeningen met de hele groep rondom invoegen
- Oefeningen in de methodiek van het werken met baboeshka´s
- Bekijken en bespreken van de door cursisten ingebrachte filmopnames
- Literatuurbespreking

Leerdoelen en toetsing

Leerdoelen

De basisbegrippen uit de systeemtherapie zullen aan bod komen en het concept triade zal centraal staan, drie als eenheid van analyse: drie generaties, de triade binnen het gezin, het functioneren van triades, het kunnen werken met triades. Het begrip parentificatie zal uitgebreid aan bod komen. Van belang hierbij is om binnen de ouder-kindrelatie ook te kunnen werken met het kind in de ouder.

Het systemisch kunnen denken krijgt de aandacht in begrippen als diversiteit, connectie, samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid. Ook wordt de gevoeligheid voor contexten ontwikkeld, alsmede reflexieve vaardigheden om contexten te analyseren.

Het concept loyaliteit loopt als rode draad door de hele opleiding.

Het proces van behandelen komt uitgebreid aan bod:

  • via het eerste gesprek met vaardigheden als invoegen, herdefiniëren, taalgebruik en een houding van gastvrijheid leert de cursist om niet slechts met één persoon te werken, maar met het hele gezin.
  • na de beginfase en het leren werken met alle gezinsleden, ook de afwezigen, het middengedeelte wordt behandeld met vaardigheden als het werken met een focus en een thema.
  • vervolgens het eindspel met vaardigheden als tracking en ensceneren, ervaringsgericht werken in het hier en nu.

In het proces van behandelen is het maken van genogrammen belangrijk en hierbij zal vooral het werken met baboeshka's aan bod komen. Daarbij worden niet alleen de aanwezige gezinsleden opgesteld, maar ook de vorige generaties en allen die een rol van belang spelen in het leven van het gezin.

De verschillende perspectieven, zoals het structurele perspectief, het communicatieve- en loyaliteitsperspectief, het gezinsfase- en gezinsontwikkelingsperspectief worden behandeld, waarbij de nodige aandacht wordt gegeven aan nieuw-samengestelde gezinnen.

Toetsing

De cursisten zullen aan het einde van de opleiding een video-opname laten zien van een sessie uit hun werkveld waarin het geleerde zichtbaar wordt gemaakt. Tevens zal er een reflectieverslag worden gevraagd op het behandelproces en een verbatim van een essentieel deel van de sessie.

Een reflectieverslag van de ontwikkeling die de cursist heeft doorgemaakt tijdens de opleiding rondt de opleiding af.

Praktische informatie

Locatie

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data en tijden

2024

Lesdagen: 9 donderdagen en 1 woensdag
Van 18 januari 2024 t/m 3 juli 2024
9.30 - 17.00 u

Dag 1 18 januari 2024
Dag 2 01 februari 2024
Dag 3 29 februari 2024
Dag 4 28 maart 2024
Dag 5 11 april 2024
Dag 6 25 april 2024
Dag 7 23 mei 2024
Dag 8 06 juni 2024
Dag 9 20 juni 2024
Dag 10 03 juli 2024

 

2024/2025

Lesdagen: 7 donderdagen en 1 vrijdag
03 oktober 2024 t/m 31 januari 2025
9.30 - 17.00 u

BST dag 1   do 03-10-2024
BST dag 2   do 17-10-2024
BST dag 3   do 31-10-2024
BST dag 4   do 14-11-2024
BST  dag 5  do 28-11-2024
BST dag 6   do 19-12-2024
BST dag 7   do 16-01-2025
BST dag 8   vr  31-01-2025

Prijs

Deelname aan de Basiscursus Inleiding systeemtherapie kost € 1950.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Erkenning

NVRG

Deze ‘basiscursus inleiding systeemtherapie’ is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder nr. D18007. De erkenning is toegekend voor 5 jaar (tot 01-10-2024).

Accreditatie NIP / NVO

Specialisme

Categorie

Accreditatiepunten

Datum toegekend

Datum ingang
accreditatie

Datum einde
accreditatie

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) /
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG herregistratie

67,5

29-8-2023

7-9-2023

6-9-2026

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) /
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG opleiding - behandeling

44

29-8-2023

7-9-2023

6-9-2026

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) /
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG opleiding - diagnostiek

12,5

29-8-2023

7-9-2023

6-9-2026

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) /
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie

3,5

29-8-2023

7-9-2023

6-9-2026

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) /
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

K&J/OG opleiding - overige taken

11

29-8-2023

7-9-2023

6-9-2026

Aanmelden

Je kunt je voor de opleiding aanmelden door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan
Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut
Erkend opleider, supervisor, leertherapeute en
Opleidingscoördinator van de school
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 0031 6-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.