1-daagse workshop Psychotrauma

De School voor systemische opleidingen organiseert op 1 juni 2018 de workshop Psychotrauma in samenwerking met Prof. dr. Eric Vermetten.

Docenten

Prof Dr Eric (HGJM) Vermetten, is psychiater en hoogleraar psychotrauma aan Universiteit van Leiden en het LUMC. Hij is actief dienend militair, als hoofd van het onderzoekscentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheid verbonden aan Defensie. Hij is kernhoogleraar binnen Arq Psychotrauma Expert Groep. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de New York University School of Medicine. Zijn expertise is de medisch-biologische psychotraumatologie. Hij publiceerde meer dan 200 papers over de neurobiologie van PTSS, trauma en dissociatie, en psychotherapie. Hij heeft sterke belangstelling voor geschiedenis en de medische psychotraumatologie en is geïnteresseerd in innovaties in diagnostiek en (complexe) behandeling. In 1994 schreef hij met Jan Olthof het boek ‘De mens als verhaal, over narratieve strategieën in psychotherapie voor kinderen en volwassenen’ hetgeen voor hem een belangrijke leidraad is voor de wijze waarop hij geleerd heeft te kijken naar de wereld. 2012 verscheen het eerste Nederlandse ‘Handboek Posttraumatische Stress Stoornissen’, geediteerd met Rolf Kleber en Onno van der Hart waarvan in 2019 een vernieuwde editie zal uitkomen.

Drs. J. Olthof is psychotherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is opleider en eigenaar van de School voor systemische opleidingen en psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij is als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius in Barendrecht.

Inhoud

Na een confrontatie met buitensporig en ernstig geweld, levensbedreigend letsel bij zichzelf of anderen, of met de dood, herstellen de meeste mensen. Ze worden niet getraumatiseerd: ze dromen er na enige tijd niet meer over, het hindert hen niet in het dagelijkse leven en de meesten zijn in staat om het leven verder te leven zoals daarvoor. Sommigen kunnen dat echter niet en vertonen de kenmerken van een psychotrauma: het leven is niet meer zoals voorheen, het versmalt, ze nemen minder deel aan dingen die ze voorheen wel leuk vonden. Er zijn steeds terugkerende herbelevingen, met dezelfde angst als toen. Hulpeloosheid en afschuw, zoals tijdens het trauma. Er is bovendien een waaier van klachten, van vermijding en apathie tot hyperalertheid en prikkelbaarheid. Ze voelen zich vervreemd, willen het liefst met rust gelaten worden.
Dit is het klassieke beeld van PTSS.

PTSS is nog steeds een grote uitdaging voor de psychiatrie. Het is bovendien een maatschappelijk probleem en komt voor in alle bevolkingslagen. Bij ongeveer 8 procent van de mensen die een psychotrauma meemaken, treden problemen op, en bij vrouwen tweemaal zo vaak als bij mannen. Het kan jaren duren voordat PTSS zich manifesteert. Er verschijnen in exponentieel toenemende frequentie studies in de internationale literatuur over gevolgen van stress en trauma op emoties en het geheugen. Naast onderzoek wordt er hard gewerkt aan opvang en behandeling; vaak lijkt het nog of er achter de feiten aan wordt gelopen. Er zijn risicogroepen voor het krijgen van een PTSS. Militairen vormen vanuit hun professie zo’n risicogroep, net als politieagenten, ambulancepersoneel, reddingswerkers en treinmachinisten. Secundaire preventie, voorkomen dat de stoornis kan optreden, is van groot belang en kennis hierover is groeiende, maar heeft nog niet geleid tot interventies die op grote schaal kunnen worden toegepast.

Sinds DSM-5 is PTSS geen angststoornis meer en de naderende revisie van ICD werkt aan een complexe PTSS-variant. Bestaat er ook zoiets als medische psychotraumatologie? Op deze dag worden ontwikkelingen op gebied van de psychotraumatologie besproken. Er wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de posttraumatische stress-stoornis, diagnostiek en behandeling worden besproken, en de deelnemers leren meer over neurobiologie. Ook worden ontwikkelingen en trends in psychotherapie en nieuwe mogelijkheden voor farmacotherapie besproken. Daarbij wordt kort ingegaan op de rol van veerkracht en preventie.
In het middaggedeelte zal Jan Olthof aan de hand van casuïstiek en filmbeelden spreken over de narratieve traumabehandeling.

Praktische informatie

Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
Datum:  Vrijdag 1 juni
Tijd:      09.30 tot 17.30 uur, met een uur lunchpauze
 

Prijs

Deelname aan de eendaagse workshop Psychotrauma kost € 195 (incl. lunch). 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de NVRG (6 punten).

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze workshop door je persoonsgegevens en motivatie voor deelname te mailen naar
Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut
Coördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 06-18050855

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson