Hart en Ziel voor de systeemtherapie: een gildemodel voor deze tijd

Ter gelegenheid van de officiële opening van Het schooltje, het nieuwe onderkomen van de School voor systemische opleidingen, vond op 6 oktober 2017 een studiedag plaats rondom de dialoog tussen leraar-leerling, opleider-cursist, en supervisor en supervisant. Met deze opening verbinden wij ons met de archipel van nieuwe kleinschalige en lokale instituten op het gebied van de systeemtherapie. Euthopia in Breda van Bruno Hillewaere en Robert van Hennik en hun collega’s gingen ons hier recent in voor.

 

Tijdens deze dag werd aandacht besteed aan thema's als: de plaats van deskundigheid en vakmanschap van de opleider; hoe leren cursisten en hoe ontwikkelen zij zich? Welk rolmodel biedt de opleider en welk voorbeeld geeft hij of zij? Daarnaast kwamen thema's aan de orde als kwetsbaarheid en niet-weten, gastvrijheid en macht binnen de relatie opleider en cursist.

Mogen opleiders falen? - Lezing door Justine van Lawick

Ter gelegenheid van de opening hield Justine van Lawick een lezing met de titel

Mogen opleiders falen?

Hoeveel ruimte is er om te mogen falen, soms te mislukken, onzeker te zijn en te aarzelen? En hoe bieden we jonge collega’s die bij ons in opleiding zijn voldoende houvast om de complexiteit van therapie met gezinnen aan te gaan en tegelijkertijd ruimte te houden om fouten te mogen maken? En wat is eigenlijk falen? Een persoonlijk verhaal………

Justine van Lawick is BIG- geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en opleider van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG). Justine is een van de oprichters van het Lorentzhuis. Naast een intensieve praktijk met relatie- en gezinstherapie geeft zij veel supervisie en opleiding en verzorgt zij trainingen, voordrachten en workshops in binnen- en buitenland. Zij publiceerde over vele onderwerpen, zie http://lorentzhuis.nl/publicaties.

Sommige clienten, en soms ook supervisanten, verwachten van ons dat we boven hun doolhof vliegen, dat we de weg naar de uitgang kunnen wijzen. Dat kunnen we niet, maar we kunnen wel goed zoeken.

Voor opleiding geven en supervisie geven geldt hetzelfde, relaties, families, te complex om de weg naar de uitgang te weten. Ook wij aarzelen, lopen tegen heggen op. Maar we kunnen jonge collega’s in opleiding ook uitnodigen om een klein doorgangetje te proberen een risico te nemen, en te kijken of er een nieuwe ruimte achter in te ontdekken valt.

Opleiders die mij hielpen met een nog betere zoeker te worden:

Cecchin

Cecchin gaf me de ruimte te zoeken, uit te proberen, nieuwe weggetjes, bruggetjes en tunnels

‘Je kan geen fouten maken, alles is informatie, zo lang je in contact blijft en verder kan met de informatie die je door je interventies hebt gegenereerd, kunnen jullie verder op die onvoorspelbare weg die therapie heet’

 

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson