Ubuntu in de narratieve psychotherapie

In samenwerking met Leontine van Hooft organiseert de School voor systemische opleidingen van Jan Olthof op 1 oktober 2018 een 1-daagse workshop UBUNTU

Docent

Leontine van Hooft is breed opgeleid op het gebied van management, educatie en bestuurskunde en heeft een professionele achtergrond als corporate antropologe, trainer intercultureel management, managing diversity & integrity, intercultureel mediator en executive coach & supervisor, en ondernemer in Europa en Afrika.

Door haar werk in Afrika kwam zij in contact met de humanistische levensfilosofie Ubuntu. In deze filosofie is de waarde van het individu afhankelijk van de betekenis voor het geheel, de community of de organisatie. Je kunt eenvoudigweg als mens niet functioneren als je geen deel uitmaakt van een groter verband. Inmiddels wordt Ubuntu toegepast in alle sectoren van de moderne Afrikaanse samenleving. Van politiek, rechtspraak tot gezondheidszorg, onderwijs en economie. Het is in vele Afrikaanse landen de ruggengraat geworden van sociaal economische ontwikkelprogramma’s, met het welzijn en geluk van velen als baken. Ubuntu management heeft zijn weg ook gevonden in haar eigen (waardegedreven) organisatie.

"Het is mijn persoonlijke drijfveer om Ubuntu zowel als humanistische filosofie en als organisatie filosofie uit te dragen, omdat ik ervan overtuigd ben dat het leidt naar sterke, evenwichtige en duurzame leefgemeenschappen en organisaties."

Programma

In deze interactieve masterclass neem ik je, na een introducerende lezing over Ubuntu, in een kennismakingsoefening mee naar Afrika waar tribale leiders al sinds mensenheugenis een bijzondere consultatiemethodiek toepassen. Een circulair proces waarbij strategie en diversiteitsdenken aan de basis staan. Het doel hiervan is om te komen tot maximaal draagvlak voor grote, zwaarwegende besluiten die het welzijn en voortbestaan van de gehele community aangaan. Altijd is het doel om het beste scenario te vinden dat nodig is om de tribe zichzelf te laten ontwikkelen of overleven.

In deze kringdialogen speelt duurzaamheid een grote en bijzondere rol. Het gaat immers om casussen van belang. Een besluit wordt dan ook niet voor één dag genomen; er is altijd sprake van een lange-termijnvisie. Ervaringen en wijsheid van voorouders worden er via verhalen gedeeld. Zij zijn de 'spirits' van de tribe. De belangen van toekomstige (ongeboren) tribe-leden worden eveneens behartigd.

Na de kennismakingsoefening gaan we aan de gang met een eigen casus uit de praktijk van de narratieve psychotherapie. Deze methodiek is direct door te vertalen en toe te passen in uw eigen praktijk als coach, therapeut of supervisor.

 

Praktische informatie

Locatie en tijd

Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
Datum:  1 oktober 2018
Tijd:      09.30 tot 17.30 uur, met een uur lunchpauze

Prijs

Deelname aan deze eendaagse masterclass kost € 150 (incl. lunch).

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze workshop door je persoonsgegevens voor deelname te mailen naar

Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut
Coördinator School voor systemische opleidingen

E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 06-18050855

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson