1-daagse studiedag Filosofie Oost/West, Gregory Bateson en psychotherapie

De School voor systemische opleidingen organiseert op 9 juni 2018 de studiedag Filosofie Oost/West, Gregory Bateson en psychotherapie. Gedurende deze studiedag besteden we aandacht aan de invloedrijke opvattingen van Gregory Bateson. De studiedag wordt begeleid door Jan Olthof en Jan Flameling.

 

Docenten

Jan Flameling, filosoof

Jan Flameling werkt al meer dan twintig jaar werk als docent, trainer en gespreksbegeleider. Hij geeft les aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, trainingen in morele oordeelsvorming in de gezondheidszorg en bij de overheid en hij voert onderzoeksgesprekken op prachtige plekken in India, Jordanië, Griekenland en Duitsland.

Jan Olthof, psychotherapeut

Erkend opleider en supervisor systeemtherapie NVGR
Oprichter en hoofddocent School voor systemische opleidingen

Inhoud

 

Waarom nog aandacht voor het gedachtegoed van Gregory Bateson?

Als je het een filosoof vraagt, luidt zijn antwoord:
Bateson wijst – evenals de Chinese filosofen, de wijze mannen uit Afrika, de denker uit het Zwarte Woud – ons erop dat het menselijk bestaan relationeel van aard is. Lao Zi, Mogobe Ramose, Martin Heidegger en Gregory Bateson vormen samen (met anderen) een koor dat zingt ‘De mens is altijd in betrekkingen - met je vrouw, dochter, moeder en buurvrouw, met de bomen, de beken en de beesten, met allen die er zijn, met al wat is, met het al’. Het zelf moeten we niet opvatten als een individu maar als een knooppunt in netwerken.

Als je het een narratieve therapeut vraagt, luidt het antwoord:
Narratieve therapie legt, geïnspireerd door Bateson, de nadruk op patronen, eenheid, verbinding, organisatie en balans.

Net zoals Bateson gaat de narratieve therapie ervan uit dat ons bewuste weten slechts een deel van de ecologie kan overzien, dat datgene wat we beter weten naar diepere lagen van het ons bewustzijn zakt, dat op die diepere lagen de wijsheid woont en dat de wijsheid zich richt op het verbindend patroon. Narratieve therapie zoekt dan ook de verbinding tussen het zelf en het lichaam, tussen het zelf en de omgeving en tussen het zelf en het mystieke.

Praktische informatie

Locatie en tijd

Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
Datum : Zaterdag 9 juni 2018
Tijd      : 9.30 - 17.30 u, met een uur lunchpauze

Prijs

Deelname aan deze eendaagse studiedag kost € 195, inclusief lunch.
De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling op rekeningnummer
NL93 ABNA 04.381.68.062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVRG.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze studiedag door je persoonsgegevens te mailen naar

Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut
Coördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 06-18050855

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson