De relatie in beeld: sculpting in de narratieve systeemtherapie

In samenwerking met therapie- en vormingscentrum Rapunzel organiseert De School voor systemische opleidingen op
2 en 3 maart 2020 in Diest (België) de 2-daagse workshop De relatie in beeld. Sculpting in de narratieve systeemtherapie. De workshop zal worden gegeven door Greet Splingaer en Mariëlle Gelissen. Zie ook: https://www.rapunzelvzw.be/vorming/workshops/workshop.php?nr=115

Docenten

Greet Splingaer is master in de psycho- en orthopedagogie, psychotherapeute en erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS). Greet is coördinator van het Therapie- en vormingscentrum Rapunzel te Diest (België).

Mariëlle Gelissen is psychologe en erkend relatie- en gezinstherapeute (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk Het verbindend patroon van Jan Olthof, Schoolpad 1 te Bunde (Zuid Limburg). Zij leidt een aantal werkplaatsen en is coördinator en mede-opleider van de School voor systemische opleidingen van Jan Olthof.

Programma

In de Gezinstherapeutische behandeling starten we een behandeling vaker zónder dat de context therapeutisch georganiseerd is. Gaandeweg stagneert dan het behandelproces. Door middel van sculpting onderzoeken we hoe een context therapeutisch georganiseerd kan worden.

In deze 2 daagse workshop gaan we aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek aan de slag met het creëren van een therapeutische context. Vervolgens geven we op non-verbale wijze vorm aan de dynamieken en patronen die zich voordoen in de ingebrachte casuïstiek en oefenen we met de sculptingmethode. Zo brengen we de relatie in beeld.

Sculpting

De sculptingmethode vindt zijn oorsprong in de experiëntiële gezinstherapie (Satir, Papp, Andolfi). Het is non-verbale werkvorm waarbij we trachten via zelf gecreëerde fysieke beelden of tableaus vivants de relaties binnen een systeem te verbeelden. Het doel van sculpting is het verbale voorbij te gaan en uitdrukking te geven aan dynamieken en patronen die de interacties tussen mensen beïnvloeden.

De sculptingmethode kan gebruikt worden binnen een lopende therapie maar ook als vorm van inter- of supervisie. Het is geen behandeling an sich.

In een sculpting vragen we iemand zijn gezin, context, situatie met hulp van de personen die aanwezig zijn, op te stellen in te ruimte. We symboliseren de relaties tussen mensen door gebruik te maken van ruimtelijke aspecten (afstand- nabijheid, hoog-laag…), van lichaamshoudingen en expressies en door het toevoegen van metaforische objecten. Het beeld kan emotionele banden, loyaliteiten, machtsverhoudingen, allianties en coalities, overgangsfasen...op een krachtige manier weergeven. Na de opbouw van het beeld wordt aan de representanten gevraagd te reflecteren over de ervaringen, gedachten en gevoelens die het innemen van deze specifieke plaats, rol en functie bij hen opriep.

Tijdens deze workshop leer je de sculptingmethode als ondersteunende werkvorm kennen. We maken een aantal sculptings die zowel intrapsychische, inter-relationele als transgenerationele dynamieken kunnen dragen en verder exploreren. We maken gebruik van bijkomende objecten, symbolen en metaforen om de ervaring verder te verbreden en verdiepen. We leren rollen, functies en deelaspecten van personen of relaties te externaliseren binnen de sculpting.

De sculptingmethode is een krachtige werkvorm die heel wat emoties kan losmaken. We staan er dan ook bij stil hoe je zorgvuldig kan omgaan met dit kwetsbaar materiaal en hoe je cliënten kan beveiligen.

Dit is een ervaringsgerichte workshop waarbij we actief aan de slag gaan met materiaal van de deelnemers zelf.

Praktische informatie

Locatie en tijd

Locatie:              Leeshof 10, 3290 Diest
Datum:                2 en 3 maart 2020
Tijd:                     10.00 tot 17.30 uur, met een uur lunchpauze

Prijs

Deelname aan deze tweedaagse workshop kost € 250 (incl. lunch).

 

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je aanmelden voor deze workshop via onderstaande link:

Zie ook: https://www.rapunzelvzw.be/vorming/workshops/workshop.php?nr=115

 

 

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson