Uitstel

  In navolging van alle maatregelen om de verspreiding van het corona covid-19 virus tegen te gaan, is besloten om de Dialoogmodelscholing die dit voorjaar staat gepland, te verplaatsen naar het najaar. Nieuwe data maken wij binnenkort bekend.

Dialoogmodel - Kracht van verhalen, beeld en dialoog

‘Opleidingen in het Dialoogmodel zijn vanaf nu ook mogelijk binnen onze School voor systemische opleidingen. De eerste keer is al in komend voorjaar, zie voor de data verder in de tekst’.

Het Dialoogmodel is als hulpmiddel ontwikkeld door Jac Maurer en George Westermann om op een overzichtelijke manier tot een gedeeld verhaal te komen, hetgeen ‘samen beslissen’ vergemakkelijkt. Het is een methodiek die visies, verhalen, hulpvragers en hulpverleners verbindt.

Met het Dialoogmodel zet je als hulpverlener in de jeugd-, volwassenen- en ouderenzorg je kennis en kunde met meer voldoening in voor hulpvragers en jezelf. Ook ondersteunt het de samenwerking tussen jou en je collega’s. Hulpverleners die het model gebruiken, vinden dat ze zo effectiever, doelmatiger en fijner werken. Hulpvragers voelen zich beter begrepen, gehoord en gezien en ervaren meer samenwerking en houvast. Door samen met concrete, waardevolle doelen aan de slag te zijn, nemen hoop en vertrouwen op een goede uitkomst toe. Wij horen vaak: ‘zo samen werken is niet alleen waardevoller maar ook leuker!’.

Deze samen beslissen-methodiek hebben wij in de praktijk ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst. Kenmerken van het Dialoogmodel zijn:

      - gebruik van alledaagse taal, taal van de het hulpvragend systeem
- aandacht voor het persoonlijke verhaal
- focus op kwaliteiten naast kwetsbaarheden
-
dialogische attitude
- visualisatie

De werkwijze helpt om tijdens het gehele hulpverleningsproces samen op te trekken. Wij verduidelijken samen met hulpvragers expliciet welke professionele hulp voor ieder persoonlijk gewenst is en verwacht wordt. Samen maken wij de persoonlijke en contextuele situatie overzichtelijk. Vanuit dit gedeeld (beeld)verhaal komen wij duidelijke doelen overeen. Hulpvragers hebben actiever inbreng en als hulpverlener blijf je uit de beklemmende positie van de expert en alles-oplosser.

Het hier en nu staat centraal. Waar loopt iedereen - kind, jeugdige, ouders, partners, gezin, school, werk en andere directbetrokkenen - tegen aan? Wat krijgen ze nog wel geregeld? In welke dilemma’s zit iedereen gevangen? Wat zijn hun pijn, dilemma’s en ‘worstelingen’? Hoe ziet ieder zichzelf en de ander? Als hulpvrager, als probleemdrager en/of als mede-oplosser? Actuele gedragscycli, belevingen en intenties worden in samenhang letterlijk in beeld gebracht.

Samen met het hulpvragend systeem bouw je stap voor stap een overzichtelijke tekening op die de persoonlijke en professionele visies en verhalen verbindt en zo betekenis krijgt!

Zo ontstaat een voldoende gedeeld verhaal over wie wat en hoe mag en kan 'regelen' om weer voldoende verder te kunnen. Het ‘therapeutisch meeregelen’ is gericht op het versterken van het zelfregelend vermogen van betrokkenen. De focus verschuift op natuurlijke wijze van probleem- naar oplossingsgericht waarbij het samen een beeld vormen, samen beslissen en samen behandelen elkaar cyclisch opvolgen tot het voor betrokkenen voldoende goed is geregeld. Zie voor meer informatie: dialoogmodel.nl

Scholing in het Dialoogmodel

Je kunt je als beginner inschrijven voor een driedaagse basiscursus. Ben je al meer vertrouwd met de Dialoogmodelmethodiek, dan kun je een opfrisdag volgen. Ook blijft het mogelijk om als voltallig team de basiscursus te volgen op eigen locatie.

Driedaagse basiscursus Dialoogmodel

Doelgroep
Hulpverleners in de jeugd-, volwassenen- en ouderenzorg

Inhoud
Je verwerft inzicht in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van het Dialoogmodel. Na afloop kun je van aanmelding tot afronding van de zorg het Dialoogmodel toepassen in de samenwerking met hulp vragende systemen en collega’s.

Werkvormen
Theoretische toelichting; oefenen aan de hand van eigen casuïstiek met het ordenen van gegevens; het vertalen ervan naar betekenisvolle kernwoorden; het toepassen van de gevisualiseerde dialoog als ondersteuning bij afgestemde communicatie en samenwerking met hulp vragende systemen en ook met collega’s onderling.

Docenten
Nicole Bogie, GZ psycholoog, Jac Maurer, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Marjolijn Span, klinisch psycholoog i.o., Marco Visser, systeemtherapeut, Ties de Veen, psycholoog, George Westermann, kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut.    

Tarief
555 euro voor de gehele scholing, inclusief diverse werkformats en het Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Kracht van verhalen, beeld en dialoog. Houten: BSL. J.M.G. Maurer & G.M.A. Westermann (2018). Inclusief gezamenlijke lunch.


Praktische informatie

Locatie en data
Locatie: School voor systemische opleidingen. Schoolpad 7, 6241 CK Bunde.

De locatie ligt vlak bij het NS-station Bunde waar je ook gratis kunt parkeren.

Data: de woensdagen 15 april, 22 april en 17 juni 2020.

Uiterste inschrijfdatum: 25 maart 2020.

Tijd: 9.30 u – 17 u, 1 uur lunchpauze, waarin gezamenlijk wordt geluncht.

Driedaagse basiscursus als team op eigen locatie

Het is mogelijk om als team te worden geschoold in het Dialoogmodel op eigen locatie. Hiervoor gelden aangepaste tarieven.

Eendaagse opfriscursus Dialoogmodel

Doelgroep
Hulpverleners in de jeugd-, volwassenen- en ouderenzorg die al (enigszins) vertrouwd zijn met het Dialoogmodel en toe zijn aan een update, reflectie en/of verdere verdieping zoeken.

Inhoud
Als start van de dag bepalen wij samen in dialoog het programma rekening houdend met specifieke wensen en behoeften.

Werkvormen
Samen vooral praktisch oefenen aan de hand van eigen casuïstiek en leren van elkaars ervaringen.

Docenten
Nicole Bogie, GZ psycholoog, Jac Maurer, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Marjolijn Span, klinisch psycholoog i.o., Marco Visser, systeemtherapeut, Ties de Veen, psycholoog, George Westermann, kinder- en jeugdpsychiater/psychotherapeut     

Tarief
210 euro, inclusief werkformats en het Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ. Kracht van verhalen, beeld en dialoog. Houten: BSL. J.M.G. Maurer & G.M.A. Westermann (2018). Inclusief gezamenlijke lunch.

Praktische informatie

Locatie en data

Locatie: School voor systemische opleidingen. Schoolpad 7, 6241 CK Bunde.

De locatie ligt vlak bij het NS-station Bunde waar je ook gratis kunt parkeren.

Datum: woensdag 13 mei 2020.

Uiterste inschrijfdatum 22 april 2020.

Tijd: 9.30 u – 17 u, 1 uur lunchpauze, waarin gezamenlijk wordt geluncht.

Aanmelden    

Je kunt je voor een van de scholingsmogelijkheden aanmelden door je gegevens (naam, discipline, emailadres en telefoonnummer) en voorkeur scholing naar ons te mailen.

Wij nemen dan contact op om samen de inschrijving te bespreken en af te handelen

E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl

 


School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson