Inleiding Systeemtherapie - basiscursus

De school voor systemische opleidingen organiseert vanaf november 2018 de Basiscursus Inleiding Systeemtherapie (60 uur).
Deze cursus is een onderdeel van de opleiding systeemtherapie.

Docent

Hoofddocent van de opleiding is Drs. Jan Olthof, psychotherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Jan is opleider en eigenaar van de School voor systemische opleidingen en psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij is als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZ-instelling Yulius in Barendrecht. Naast het boek De mens als verhaal (1994), dat hij samen met Eric Vermetten schreef, is Jan Olthof auteur van het Handboek Narratieve psychotherapie (2012), waarvan de Engelse vertaling recent is verschenen bij uitgeverij Karnac.

Doelgroep

Doelgroep voor deze basiscursus zijn systeemtherapeuten i.o., gz-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), pedagogen, basispsychologen (met relevante vooropleiding Master).

Inhoud

Algemeen

Deze basiscursus zal de basisprincipes van de systeemtheorie behandelen.
De cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut, maar staat ook open voor diegenen die zich willen verdiepen in de systeemvisie en het systemisch werken zonder de ambitie om geregistreerd systeemtherapeut te willen worden.

Opzet van de cursus

In dit eerste deel van de basiscursus Inleiding systeemtherapie van 60 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:
basisbegrippen systeemtheorie, het communicatief perspectief, herdefiniëren, het structureel perspectief, het therapeutisch systeem, het gezinsontwikkelingsperspectief, het genogram, het multigenerationele perspectief, gender, hypothesevorming, taxatie, samenwerking en "weerstand", aspecten van de behandelcontext, crisis, enkele basistechnieken.

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 10 dagen van 7,15 uren (incl. pauzes).
Lesuren per dag: 6
Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Werkvormen

- Theoretische inleidingen door de docent
- Bestuderen van filmfragmenten en kunstafbeeldingen
- Intensieve oefeningen met de hele groep rondom invoegen
- Oefeningen in de methodiek van het werken met baboeshka´s
- Bekijken en bespreken van de door cursisten ingebrachte filmopnames
- Literatuurbespreking

Leerdoelen en toetsing

Leerdoelen

De basisbegrippen uit de systeemtherapie zullen aan bod komen en het concept triade zal centraal staan, drie als eenheid van analyse: drie generaties, de triade binnen het gezin, het functioneren van triades, het kunnen werken met triades. Het begrip parentificatie zal uitgebreid aan bod komen. Van belang hierbij is om binnen de ouder-kindrelatie ook te kunnen werken met het kind in de ouder.

Het systemisch kunnen denken krijgt de aandacht in begrippen als diversiteit, connectie, samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid. Ook wordt de gevoeligheid voor contexten ontwikkeld, alsmede reflexieve vaardigheden om contexten te analyseren.

Het concept loyaliteit loopt als rode draad door de hele opleiding.

Het proces van behandelen komt uitgebreid aan bod:

  • via het eerste gesprek met vaardigheden als invoegen, herdefiniëren, taalgebruik en een houding van gastvrijheid leert de cursist om niet slechts met één persoon te werken, maar met het hele gezin.
  • vanuit het begin en het leren werken met alle gezinsleden, ook de afwezige, komt het middengedeelte aan bod met vaardigheden als het werken met een focus en een thema.
  • vervolgens het eindspel met vaardigheden als tracking en ensceneren, ervaringsgericht werken in het hier en nu.

In het proces van behandelen is het maken van genogrammen belangrijk en hierbij zal vooral het werken met baboeshka's aan bod komen. Daarbij worden niet alleen de aanwezige gezinsleden opgesteld, maar ook de vorige generaties en allen die een rol van belang spelen in het leven van het gezin.

De verschillende perspectieven, zoals het structurele perspectief, het communicatieve- en loyaliteitsperspectief, het gezinsfase- en gezinsontwikkelingsperspectief worden behandeld, waarbij de nodige aandacht wordt gegeven aan nieuw-samengestelde gezinnen.

Toetsing

De cursisten zullen aan het einde van de opleiding een video-opname laten zien met een sessie uit hun werkveld waarin het geleerde zichtbaar wordt gemaakt. Tevens zal er een reflectieverslag worden gevraagd op het behandelproces en een verbatim van een essentieel deel van de sessie.

 

Een reflectieverslag van de ontwikkeling die de cursist heeft doorgemaakt tijdens de opleiding rondt de opleiding af.

Praktische informatie

Locatie en data

Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
Lesdagen: 10 vrijdagen
Data: 23 november 2018 - 26 april 2019
Tijd: 9.45 - 17.00 u, 1 uur lunchpauze

Data

Dag 1 23 november 2018
Dag 2 30 november 2018
Dag 3 14 december 2018
Dag 4 11 januari 2019
Dag 5 25 januari 2019
Dag 6 8 februari 2019
Dag 7 15 februari 2019
Dag 8 8 maart 2019
Dag 9 5 april 2019
Dag 10 26 april 2019

 

Accreditatie

De opleiding is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend.
De erkenning is toegekend voor 5 jaar (tot 01-10-2023).

Prijs

Deelname aan de Basiscursus Inleiding systeemtherapie kost € 1850. Lunch is inbegrepen.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Aanmelden

Je kunt je voor de opleiding aanmelden door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator
Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut
Opleidingscoördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 
Telefoon: 0031 (0)6-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.