Basiscursus: Verdieping Systeemtherapie

 

Deze cursus Verdieping Systeemtherapie van 60 uur en de module Wetenschap in opleiding zijn erkend door de NVRG als Basismodule Vervolgdeel van 72 uur. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder nr. D19008.

De school voor systemische opleidingen organiseert jaarlijks de cursus Verdieping Systeemtherapie (inclusief Wetenschapsmodule) (72 uur). Deze verdiepingscursus is een vervolg op de Basiscursus Inleiding Systeemtherapie en onderdeel van de door de NVRG erkende opleidingsroute tot systeemtherapeut. Erkenning voor deze cursus is door de NVRG toegekend. De startdatum valt na afronding van de basiscursus, zodat deelnemers kunnen doorstromen. Voor data zie het menu van het desbetreffende jaar.

Algemeen

Deze verdiepingscursus is een vervolg op de Basiscursus Systeemtherapie en onderdeel van de door de NVRG erkende opleidingsroute tot systeemtherapeut.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor GZ-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), artsen, pedagogen, basispsychologen. Met andere woorden; een relevante Master als vooropleiding.

De doelgroep voor deze verdiepingscursus vormen systeemtherapeuten in opleiding die zelfstandig systeemtherapieën doen.

Context van de cursus

De cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Om deze Verdiepingscursus te volgen, moet eerst de hieraan voorafgaande Basiscursus Systeemtherapie van 60 uur zijn gevolgd. Indien u niet aan de vooropleidingseisen voldoet zoals die worden gehanteerd door de NVRG, dan is aanvraag van het NVRG-lidmaatschap niet mogelijk, ook niet in een later stadium.

De cursus staat ook open voor diegenen die zich willen verdiepen in de systeemtherapie en het systemisch werken, maar niet de ambitie hebben om geregistreerd systeemtherapeut te worden.

Praktische informatie

Locatie en data

Locatie: Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
Data: 17 mei 2019 – 01 november 2019
Tijd: 9.30 - 17.45 u, 1 uur lunchpauze,
         Op dag 5, 10 en 11 tot 17.00 uur
         Totaal aantal lesuren: 72

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 11 lesdagen inclusief de wetenschapsmodule, in totaal 72 uur.
Het minimaal aantal deelnemers is 8, het maximaal aantal deelnemers is 12.

Accreditatie

Accreditatie voor deze opleiding is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Prijs

Deelname aan de verdiepingscursus Inleiding systeemtherapie kost € 2750. Lunch is inbegrepen.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Nadere informatie en inschrijving

Je kunt je aanmelden voor de cursus door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator
Mariëlle Gelissen,
Psycholoog/Systeemtherapeut/Mede-opleider.
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 06-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.

Cursusdata 2019

Verdieping ST dag 1      vr 17-5-2019 9:30         vr 17-5-2019 17:45
Verdieping ST dag 2      vr 24-5-2019 9:30         vr 24-5-2019 17:45
Verdieping ST dag 3      vr 7-6-2019 9:30           vr 7-6-2019 17:45
Verdieping ST dag 4      vr 21-6-2019 9:30         vr 21-6-2019 17:45
Verdieping ST dag 5      vr 5-7-2019 9:30           vr 5-7-2019 17:00
Verdieping ST dag 6      vr 19-7-2019 9:30         vr 19-7-2019 17:45
Verdieping ST dag 7      vr. 30-08-2019  9:30     vr 30-8-2019 17:45       W.module
Verdieping ST dag 8      wo 18-09-2019 9:30      wo 18-9-2019 17:45      W.module
Verdieping ST dag 9      vr 27-09-2019 9:30       vr 27-9-2019 17:45
Verdieping ST dag 10    vr 11-10-2019 9:45       vr 11-10-2019 17:00
Verdieping ST dag 11    vr 01-11-2019   9:45     vr 11-10-2019 17:00     Toetsdag

Inhoud en opzet van de cursus

Opzet van de cursus

In het eerste deel van de Basiscursus Systeemtherapie, 60 uur, zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: basisbegrippen systeemtheorie, het communicatief perspectief, herdefiniëren, het structureel perspectief, het therapeutisch systeem, het gezinsontwikkelingsperspectief, het genogram, het multigenerationele perspectief, gender, hypothesevorming, taxatie, samenwerking, organisatie van de behandelcontext.

In deze cursus Verdieping Systeemtherapie inclusief wetenschapsmodule van 72 uur worden drie perspectieven  behandeld: het narratieve perspectief, het hechtings- en loyaliteitsperspectief en het gezinsontwikkelingsperspectief, waarbij aandacht voor multiculturele aspecten en een antropologische visie, scheiding, de rol van de derde in de relatie en nieuw-samengestelde gezinnen.  Centraal hierin staat de rol van kinderen – van zeer jong tot jongvolwassen- als volwaardige en autonome deelnemers aan het therapieproces.

De veerkracht en het aanpassingsvermogen van families is door de cursus heen een terugkerend onderwerp. Ook wordt er aandacht besteed aan het hulpverlenend systeem en de organisatie van de behandelcontext. Narrativiteit en taalgebruik en metaforen komen met regelmaat aan de orde.

Werkvormen

Theoretische inleidingen door de docent

Bestuderen van filmfragmenten en kunstafbeeldingen

Intensieve oefeningen met de hele groep rondom invoegen

Intensieve oefeningen met de hele groep rondom het creëren van een therapeutische context

Intensieve oefeningen met de hele groep rondom het maken van een behandelkader

Het leren maken van een tekstanalyse aan de hand van een verbatim

Oefeningen in de methodiek van het werken met baboeshka´s

Literatuurbespreking

Reflectieverslagen

Huiswerkopdrachten

Leerdoelen

De basisbegrippen uit de systeemtheorie zullen ook  in deze verdiepingsmodule aan bod komen. Het concept loyaliteit loopt als een rode draad door de cursus.  Het systemisch kunnen denken krijgt aandacht via concepten als: meerstemmigheid, multiculturaliteit, samenwerking en dialoog. Ook wordt de gevoeligheid voor contexten ontwikkeld alsmede reflexieve vaardigheden om contexten te analyseren.

Het proces van behandelen komt uitgebreid aan bod:

  • Via de eerste fase en de eerste gesprekken met vaardigheden als invoegen, herdefiniëren, taalsensitiviteit en een houding van gastvrijheid, verwondering en actief niet-weten, leert de cursist om niet alleen met 1 persoon maar met het hele gezin inclusief de kinderen van zeer jong tot jong volwassen te werken.
  • Via het middengedeelte leren de cursisten met alle gezinsleden -inclusief de afwezigen- te werken met vaardigheden als het werken met een focus en een thema, tracking, ensceneren en samenwerking in de richting van een gezamenlijk doel.
  • Via het eindspel middels duurzame concentratie op het in samenwerking gecreëerde einddoel

In het proces van behandelen zal het werken met baboeshka's aan bod komen waarbij niet alleen de aanwezige gezinsleden opgesteld worden, maar ook de vorige generaties en allen die een rol van belang spelen in het leven van het gezin.

 

 

School voor systemische opleidingen

Schoolpad 7 ~ 6241 CK Bunde ~ 0031 (0)6 18050855 ~ info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
IBAN: NL93 ABNA 0438168062 - BIC: ABNA NL 2A

 "Context is the message"

Gregory Bateson