“Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen” Door Greet Splingaer & Mariëlle Gelissen

De school voor systemische opleidingen en Greet Splingaer van VZW Rapunzel organiseren de opleiding “ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen
(42 uur).

Deze specialistische cursus is een verplicht onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut, maar kan ook worden gevolgd als bij- en nascholing door reeds erkende systeemtherapeuten.

Tevens staat de cursus open voor gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, pedagogen, basispsychologen, kind- en jeugdwerkers, ambulante gezinswerkers, en andere hulpverleners in het werkveld die zich willen verdiepen in ontwikkelingsgericht systemisch en narratief werken.

Docenten:
Greet Splingaer i.s.m. Mariëlle Gelissen en Jan Olthof

Hoofddocente:
Greet Splingaer

Greet Splingaer is master in de psycho- en orthopedagogie, psychotherapeute en erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS). Greet is gespecialiseerd in kindgerichte gezinstherapie. Zij is coördinator van het Therapie- en vormingscentrum Rapunzel te Diest (België). Auteur van diverse artikels in het werkveld van kindgerichte gezinstherapie.

Mede docente:
Mariëlle Gelissen

Mariëlle Gelissen is psychologe en erkend relatie- en gezinstherapeute (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk Het verbindend patroon van Jan Olthof, Schoolpad 1 te Bunde (Zuid Limburg). Zij leidt een aantal werkplaatsen en is coördinator en mede-opleider van de School voor systemische opleidingen van Jan Olthof.

Gastdocent:
Jan Olthof
(Hoofddocent School voor systemische opleidingen)

Jan Olthof is psychotherapeut, opleider, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is oprichter van de School voor systemische opleidingen te Bunde en hoofdocent van de aangeboden opleidingen. Jan is als psychotherapeut zelfstandig gevestigd in psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij was gedurende ruim 30 jaar als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZ-instelling Yulius in Barendrecht. Naast het boek De mens als verhaal (1994), dat hij samen met Eric Vermetten schreef, is Jan Olthof auteur van het Handboek Narratieve psychotherapie (2012), waarvan de Engelse vertaling recent is verschenen bij uitgeverij Karnac.

Toelating tot deelname

Doelgroep
De doelgroep voor deze specialistische cursus van 42 uur vormen systeemtherapeuten in opleiding die de basiscursus systeemtherapie hebben afgerond en zelfstandig systeemtherapieën doen. De cursus staat ook open als bij- en nascholing voor reeds erkende systeemtherapeuten.

Tevens toegankelijk voor: IMH-specialisten (i.o.) GZ-psychologen, psychotherapeuten, gedragswetenschappers. Als ook voor kind en jeugdwerkers, ambulante gezinswerkers, en andere hulpverleners werkzaam in het werkveld van gezinnen met jonge kinderen met minimaal een afgeronde opleiding systeemtherapeutisch werker.

Specialistische cursus
Deze cursus behandelt:
Theorie en praktijk vanuit een ontwikkelingsgerichte systeemtherapeutische visie in het werken in gezinnen met jonge kinderen van 0-8 jaar en vanuit de narratieve systeemtherapie: de rol van de therapeut in het contact met alle gezinsleden: van moeder en baby, over de primaire triade tot de hele familie.

Erkenning

NVRG
De specialistische module ‘Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen (0-8)’ is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder cursusdraaiboeknummer D 20019. De erkenning is toegekend voor 5 jaar (tot 01-12-2025).

Erkenning SKJ
Erkenning voor deze cursus is door het SKJ toegekend tot 15-05-2024. Het accreditatienummer/ID nummer is: SKJ 207411. Het aantal accreditatiepunten: 55.50  

Inhoud en werkwijze

Aan bod komen
Concepten vanuit hechtingsperspectieven, zoals de ontwikkeling van gehechtheid, problematische gehechtheid, observatie ouder-kind interactie, de wederzijdse emotionele beschikbaarheid, verbale en non-verbale afstemming, onderzoeken van representaties, atypisch oudergedrag, reflectief en mentaliserend vermogen, zwangerschap, rol van de vader
Co-evolutie denken in ecosystemische perspectief
Concepten uit de narratieve systeemtherapie
Leren om tot spel te komen en gezinnen stimuleren om speelse omgang te ontwikkelen.
Gebruik maken van lichamelijk contact, spel en fantasie
Leren zelf spelen

Werkwijze
De leerweg in deze cursus zal ervaringsgericht zijn. Binnen een veilige en vrije ruimte zullen de deelnemers geholpen worden uitgebreid te experimenteren en te oefenen met verschillende werkvormen. Het begrip enactment van Minuchin is hierbij belangrijk: cursisten worden geholpen om situaties te ensceneren, in scene te zetten, tot actie te komen met de gezinnen ten einde een creatieve spanning te laten ontstaan die er voor zorgt dat er ook echt iets gebeurt in de sessie. Enscenering is de techniek of eigenlijk de manier van werken waarbij de therapeut het gezin uitnodigt met hem of haar samen in actie te komen. Cursisten worden aangemoedigd te kunnen blijven mentaliseren in deze situaties, ook bij hoog- of laagspanning.

Werkvormen, leerdoelen, toetsing

Werkvormen

 • Theoretische inleidingen door de docent
 • Bestuderen van filmfragmenten en/of kunstafbeeldingen
 • Oefenen aan de hand van deze fragmenten
 • Oefeningen rondom enactment en mentaliseren
 • Bekijken van opnames uit de praktijk
 • Oefeningen in de methodiek van het werken met baboeshka´s
 • Bekijken en bespreken van de door cursisten ingebrachte filmopnames
 • Cursisten leren de intermediaire beeldende ruimte te gebruiken en leren oog te hebben voor het non-verbale, lijfelijke gebeuren
 • De cursusgroep laten fungeren als reflectief team
 • Literatuurbespreking

 

Toetsing

De cursisten zullen aan het einde van de opleiding een video-opname laten zien met een sessie uit hun werkveld waarin het geleerde zichtbaar wordt gemaakt. Tevens zal er een reflectie verslag worden gevraagd op het behandelproces en een verbatim van een essentieel deel van de sessie.
Een reflectie verslag van de ontwikkeling die de cursist heeft doorgemaakt tijdens de opleiding rondt de opleiding af.

 

Literatuur

De verplichte dagliteratuur wordt digitaal aangeleverd. Daarnaast een overzicht van achtergrondliteratuur per lesdag (facultatief). Deze is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden te lezen.

Leerdoelen

De begrippen en concepten van de hechtingstheoriën zullen in een systemisch perspectief worden gebracht. Hechting wordt gezien als het fundament voor de menselijke en relationele ontwikkeling. Gedurende ons leven gaan wij vele hechtingsrelaties aan. Deze kunnen als een veilig fundament voelen, stevige grond waarop men kan staan om van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Echter deze hechtingsrelaties kunnen onder invloed van traumatische ervaringen of onevenwichtigheid in het oudersysteem uit balans raken. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt het belang van het veilige fundament in gezinnen met jonge kinderen en de mogelijkheden tot therapeutische interventies, toegelicht. Er worden concrete helpende metaforen aangereikt, om hechtingsscripts in gezinnen bespreekbaar te stellen.

Het concept triade zal centraal staan, drie als eenheid van analyse: drie generaties, de triade binnen het gezin, het functioneren van triades, het kunnen werken met triades. Het begrip parentificatie zal uitgebreid aan bod komen. Van belang hierbij is om binnen de ouder- kind relatie ook te kunnen werken met het kind in de ouder.

Aan het einde van de cursus zal de cursist:

 • Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch kunnen werken met gezinnen met jonge kinderen. Middels veilige gehechtheidsrelaties met de gezinsleden op speelse wijze kunnen werken aan herstel van contact en zo het gezin brengen tot de gewenste verandering.
 • Kunnen werken vanuit kennis van specifieke thema’s in gezinnen met jonge kinderen.
 • Kunnen werken met nieuwe narratieven in de behandeling van gezinnen met jonge kinderen.

Praktische informatie

Locatie en data

School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)
 

Data en tijden

De cursus bestaat uit 7 dagen van 7,5 uren (incl. pauzes).
Lesuren per dag: 6 (Norm NVRG, excl. pauzes): in totaal 42 uren

09:30 - 17:00 uur:
11.15-11.30 pauze
13.00-14.00 lunch
15.15-15.30 pauze

08 november 2022 t/m 28-02-2023

Bijeenkomst 1 – 08 november 2022
Startdag: Opbouw Ontwikkelingsgericht systemisch kader

Bijeenkomst 2 – 22 november 2022
Hechting in gezinsrelationeel perspectief

Bijeenkomst 3 – 13 december 2022
Primaire triade en Functionele structuur

Bijeenkomst 4 – 10 januari 2023
Opzetten van gezinsspelsessies

Bijeenkomst 5 – 24 januari 2023
Het betrekken van vaders

Bijeenkomst 6 – 07 februari 2023
Hechting en trauma

Bijeenkomst 7 – 28 februari 2023
Certificatiedag

Aantal deelnemers

Minimaal 9, maximaal 15

Prijs van de opleiding

Deelname aan de opleiding ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen kost € 1400.
Na inschrijving en bevestiging van deelname kun je het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor Systemische opleidingen te Bunde

Catering

Koffie, thee, water, fruit.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de opleiding door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator
Mariëlle Gelissen,
Psycholoog / Systeemtherapeut / Opleider.
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Telefoon: 0031 6-18050855

Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.