Magnolia
 
De School voor Systemische Opleidingen te Bunde organiseert workshops en opleidingen op het gebied van narratieve psychotherapie

Voor informatie kunt u contact opnemen via e-mail:
info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
Jan Olthof
"Het Verbindend Patroon"
Schoolpad 1
6241 CK Bunde
043-3652520

Opleiding Narratieve Psychotherapie / Systeemtherapie

De school voor systemische opleidingen organiseert per januari 2017 wederom een specialistische cursus Narratieve Psychotherapie / Systeemtherapie (48 uur). Aanvullende informatie over de opleiding is opgenomen in het hoofdmenu bij Opleiding Narratieve Systeemtherapie. In de submenu's cursusinhoud en praktische informatie lees je meer over de cursusopbouw, data en prijs van de cursus. Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator Mariëlle Gelissen.


Telefoon: 0031-(0)6-18050855
E-mail: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl

 

 Educatieve dvd "Gezinstherapie in de praktijk"

Exclusieve korting voor NVRG- leden.
Deze unieke dvd wordt gemaakt door Jan Olthof ( psychotherapeut, systeemtherapeut, supervisor en opleider bij de NVRG) en Ger Zwartjes (psychiater en psychotherapeut) en laat alle facetten van de systemische behandeling van een gezin zien. De dvd is prima studiemateriaal voor zowel ervaren systeemtherapeuten als systeemtherapeuten in opleiding.  
 
Enkele aspecten die aan bod komen zijn: re-enactment van eerdere traumatische ervaringen en emotionele verwaarlozing, de rol van een hoge expressed emotion, met name rondom suicidaliteit, ruimtelijke positionering, samenspraak tussen de therapeuten, externe en interne dialoog, het gebruik van verschillende metaforen.

De opname heeft een duur van ruim 4 uur en omvat 5 sessies met uitgebreide reflecties. De dvd is eind december 2016 beschikbaar.
 
Bestellen van de opname "gezinstherapie in de praktijk":
Interesse: Je kunt je interesse in de opname kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl

Kosten:
De  kost € 49,50 incl. btw en is inclusief verzendkosten, over te maken op rekeningnummer NL 93 ABNA 043 81 68 062 t.n.v. de school voor systemische opleidingen o.v.v. “Opname gezinstherapie”.

 
Educational DVD "Family therapy in practice"

This unique DVD has been made by Jan Olthof (psychotherapist, family therapist, supervisor and trainer at the NVRG) and Ger Zwartjes (psychiatrist and psychotherapist) and shows all aspects of the systemic treatment of a family. This DVD is excellent training material for experienced family therapists and family therapists in training.

The following aspects are covered: re-enactment of post traumatic experiences and emotional neglect; the role of high expressed emotion, in particular around suicidality; spatial positioning; dialogue between therapists; external and internal dialogue; and the use of metaphore in therapy.

The DVD has a recording time of more than four hours and includes five sessions with extensive reflections. The DVD is available late December 2016.


Ordering the DVD "family therapy in practice":

You can order the DVD by sending an e-mail to:
info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
 
Costs:

Please transfer the amount of € 49,50 to account number NL 93 ABNA 043 81 68 062
t.a.o. School voor Systemische opleidingen, with reference to "DVD Family therapy in practice".

Sincerely,
Marielle Gelissen
Coordinator
0031 (6) 18050855
www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
email: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl
 
 
 

 

 
 

Aankondiging:
2 daagse workshop 
Traumaverwerking met vluchtelingen
Een transcultureel-systeembenadering

Data: 10 en 11 april 2017 

Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creëren waaronder effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen vorm kan krijgen? Welke theorieën, concepten en methoden zijn daarbij van belang?
De 2 daagse training gaat over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen met trauma-ervaringen. Het geeft inzicht in de achtergrond en situatie van vluchtelingen die door ernstige trauma's en verliezen in psychische nood verkeren. Voor de hulpverlening is kennis over het transitiemodel, familiesystemen en de werking van krachtbronnen van belang. Instrumenten als het Cultureel Interview, het genogram en de levenslijn komen aan de orde als effectieve methoden om de behandeling op een systemische wijze vorm te geven. Maar de belangrijkste factor in de hulpverlening is de rol van de therapeut zelf: hoe creëer je samen met je cliënt de transitionele ruimte? De ruimte waar vertrouwen en veiligheid is nodig om te kunnen genezen. 

Info: meer info over deze workshop in ons hoofdmenu.